Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Birte Boelt

Optimal kvælstoftildeling til spinat til frø

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

Documents

Der er i 2008 og 2009 gennemført forsøg med stigende kvælstoftildeling (N) fra 60 til 260 kg N/ha til spinatfrø ved AU, Flakkebjerg. De to vækstsæsoner har været meget forskellige, og dette kommer til udtryk i resultaterne for særligt frøudbytte og frøvægt. I 2008 ses ingen signifikant forskel mellem tilførsel af 140
og 180 kg N/ha, men en yderligere øgning af N-mængden til 220 kg N/ha gav et signifikant merudbytte på 200-300 kg frø/ha. Fra 220 kg N/ha til 260 kg N/ha øges udbyttet med ca. 220 kg frø/ha svarende til ca. 5,5 kg frø/kg N. Det højeste udbytte blev i 2009 høstet ved en N-tildeling på 180 kg N/ha og det laveste udbytte ved 60 kg N/ha. Der var signifikant forskel mellem disse to N-mængder, men ellers er der ingen signifikante forskelle i forhold til N-tildeling i 2009. Som gennemsnit af de to forsøgsår ses der ingen signifikant forskel mellem tildeling af 140-260 kgN/ha. Den nuværende anbefalede kvælstoftildeling til spinat til frø er mindre, end hvad resultaterne for optimal tilførsel viser. Der kan derfor, som vist i tidligere forsøg, være en fordel i at placere op til 60 kg N/ha forskudt for spinatrækken ved såning. Der ses en bedre etablering og vækst i de tidlige stadier, der er med til at øge afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt.
Original languageDanish
Title of host publicationSpinat til frø - forsøg med kvælstof, vækstregulering, ukrudtsbekæmpelse og svampebekæmpelse
EditorsLise C Deleuran
Number of pages8
Volume013
PublisherDCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
Publication year2012
Pages7-14
Publication statusPublished - 2012
SeriesDCA rapport
Number013
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 51543141