Aarhus University Seal

Birger Faurholt Pedersen

 1. 2022
 2. Published

  Vurdering af undtagelser for jordbearbejdningsregler ifm. fastlæggelse af GLM 6. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Konnerup, Dennis et al.

  No. 2022-0355984, 2022. 10 p., Apr 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 3. 2021
 4. Published

  Muligheder for optimeret regulering af N- og P-tilførslen til kystvandene med fokus på tilførslen i sommerhalvåret : Analyse og kvantificering. / Erichsen, Anders Chr.; Nielsen, Sophia Elisabeth Bardram; Timmermann, Karen et al.

  Miljøstyrelsen, 2021. 44 p. (Teknisk notat).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 5. Published

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2020. / Pedersen, Birger Faurholt; Bach, Eva Overby.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 43 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Land-use and agriculture in Denmark around year 1900 and the quest for EU Water Framework Directive reference conditions in coastal waters. / Christensen, Bent T.; Pedersen, Birger F.; Olesen, Jørgen E. et al.

  In: AMBIO, Vol. 50, No. 10, 10.2021, p. 1882-1893.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Arealhistorikkens betydning for effekten af klima og miljø for braklagte arealer. / Hansen, Elly Møller; Pedersen, Birger Faurholt; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  No. 2021-0244828, 2021. 27 p., Sep 23, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  Slutrapport for projekter, der beskriver omsætning af kvælstof i forskellige jordtyper og dræn (Addendum opgave 1 og 2), 2016-2019. / Plauborg, Finn (Editor); Børgesen, Christen Duus; Lærke, Poul Erik et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 82 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Fordeling af målrettede efterafgrøder til beregning af kvælstofudvaskning fra økologi. / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Eriksen, Jørgen et al.

  No. 2021-0220851, 2021. 9 p., (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 10. Published

  Vidensyntese om kulstofrig lavbundsjord. / Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev; Peng, Yi et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 137 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published

  National kvælstofmodel – version 2020 : Metoderapport. / Højberg, Anker L.; Thodsen, Hans; Børgesen, Christen Duus et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2021. 104 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 12. 2020
 13. Published

  Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer : Synteserapport. / Dalgaard, Tommy; Jacobsen, Niels Mark; Odgaard, Mette Vestergaard et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 205 p. (DCA rapport; No. 178).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. Published

  Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise – Del 2. / Kongsted, Anne Grete; Kristensen, Ib Sillebak; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 33 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published

  Offentlig ejet landbrugsjord : forpagtning og driftsform 2014-19. / Pedersen, Birger Faurholt; Bach, Eva Overby.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 38 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 58 p. (DCA rapport; No. 176).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published
 18. Published

  Estimering af national klimaeffekt for omlægning til økologisk jordbrug. / Kristensen, Troels; Lehmann, Jesper Overgård; Knudsen, Marie Trydeman et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 37 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Revurdering af betingelser for energiafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder. / Jørgensen, Uffe; Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2020-0123563, 2020. 3 p., Aug 31, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 20. Published
 21. Published

  Opdatering af baseline 2021. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Christensen, Jesper Heile; Børgesen, Christen Duus et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 140 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 162).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 22. Published

  Landbrugets tab af kvælstof fra marker år 1900. / Eriksen, Jørgen; Pedersen, Birger Faurholt; Olesen, Jørgen E et al.

  2020. Abstract from Plantekongres, Herning, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 23. Published

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2). / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  No. 2019-0010977, 2020. 7 p., Jan 13, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 24. Published

  Baseline 2027 for udvalgte elementer. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Sørensen, Peter; Kristensen, Troels et al.

  2020.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 25. 2019
 26. Published

  Miljøpåvirkning fra udendørs hold af grise - Del 1. / Kongsted, Anne Grete; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  No. 2019-0023177, 2019. 27 p., Dec 19, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 27. Published

  Spørgsmål vedr. folkekirkens arealer, 2019. / Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2019-0033208, 2019. 2 p., Dec 12, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 28. Published

  Potentiale for småbiotoper i Danmark. / Dalgaard, Tommy; Jacobsen, Niels Mark; Odgaard, Mette Vestergaard et al.

  No. 2019-760-001315, 2019. 12 p., Nov 27, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 29. Published

  Fejl om udbredelse af organiske jorde – Del 2. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev et al.

  No. 2019-760-001321, 2019. 5 p., Nov 21, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 30. Published
 31. Published

  Redegørelse for fejl i arealangivelse af organiske jorde. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev.

  No. 2019-760-001312, 2019. 23 p., Sep 05, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 32. Published

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1). / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels et al.

  No. 2019-760-001116, 2019. 19 p., Nov 20, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 33. Published
 34. Published

  Udredning om anvendelse af gødning i dansk landbrug i relation til indførslen af fosforlofter. / Sørensen, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard; Rubæk, Gitte Holton et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2019. 65 p. (DCA rapport; No. 160, Vol. DCA rapport).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 35. Published

  Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  No. 2019-760-001010, 2019. 5 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 36. Published

  Indhold af ikke-produktive elementer på landbrugsjorden i Danmark. / Dalgaard, Tommy; Odgaard, Mette Vestergaard; Hasler, Berit et al.

  No. 2019-760-001088, 2019. 5 p., Mar 21, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 37. Published

  Anvendelse af gødning i dansk landbrug i relation til indførsel af fosforlofter. / Sørensen, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard; Rubæk, Gitte Holton et al.

  No. 2019-760-001059, 2019. 57 p., Feb 01, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 38. Published

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2017. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2019. 21 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 39. 2018
 40. Published

  Request for data on agricultural land parcel size. / Greve, Mette Balslev; Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2018-760-000884, 2018. 4 p., Sep 24, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published

  Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet? / Dalgaard, Tommy; Andersen, Hans Estrup; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2018. 75 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 42. Published

  Muligheder for reduktion af næringsstoftab i græsrige sædskifter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Petersen, Søren O. et al.

  No. 2018-760-000776, 2018. 38 p., May 15, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 43. Published

  Kvælstoffikserende afgrøder som MFO. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Strandberg, Morten Tune et al.

  No. 2018-760-000591, 2018. 12 p., Mar 22, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 44. Published

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2016. / Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2017-760-000488, 2018. 22 p., Jan 12, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 45. Published

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 p. (DCA rapport; No. 131).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 46. 2017
 47. Published

  Fire danmarkskort. / Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2017-760-000512, 2017. 4 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 48. Published

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2015. / Pedersen, Birger Faurholt.

  No. 2017-760-000274, 2017. 20 p., Oct 27, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 49. 2011
 50. Published

  Mapping Land Use Changes for the Kyoto Reporting. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2011. Paper presented at 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sydney, Australia.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 51. 2010
 52. Published

  Introduction to WG5 on CwRS imagery use and alternatives and QE5 on claimed rate inside the RP. / Jørgensen, Peter Viskum; Pedersen, Birger Faurholt.

  2010. Abstract from LPIS 2010 WS, København, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 53. Published

  Markblokpleje nu og i fremtiden - med udgangspunkt i telemålingskontrollen. / Pedersen, Birger Faurholt; Bøcher, Peder Klith.

  2010. Abstract from Workshop om Telemåling i Arealforvaltningen, Aarhus Universitet, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 54. 2009
 55. Published

  Consequences of abolishment of the set-aside obligation in the EU CAP. / Pedersen, Birger Faurholt.

  International Symposium on Remote Sensing of Environment. 2009.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 56. Published

  Ændringer i landbrugets arealanvendelse 2007-2009 : Braklagte, natur- og udyrkede arealer. / Kristensen, Inge Toft; Pedersen, Birger Faurholt.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009. (Intern rapport - markbrug; No. 24).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 57. 2008
 58. Published

  Braklagte og udyrkede arealer 2007 og 2008. / Kristensen, Inge Toft; Pedersen, Birger Faurholt.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2008. 22 p. (Intern rapport; No. 19).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 59. Published

  Consequences of abolishment of the set aside obligation in the EU CAP. / Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Inge Toft.

  Geomatics in support of the CAP: Abstracts. European Commission, Joint Research Centre, 2008. p. 19.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 60. 2007
 61. Published

  Standardization of Geo-data following the INSPIRE Directive. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2007. Poster session presented at Standardization of Geo-data following the INSPIRE Directive, San Jose, Costa Rica.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 62. Published

  The INSPIRE directive and geo-data standardisation - the FOT project. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Geoinformation in Europe: Symposium abstracts. EARSeL, 2007. p. 39-39.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 63. 2006
 64. Published

  Controlling area based subsidies with RS and GIS in the EU. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Geoinformation for European-wide Integration. ed. / Benes. Rotterdam : Millpress, 2006. p. 351-356.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 65. Published

  Kortlægning af behov, GIS og geodata. / Pedersen, Jens Hauge (Editor); Lanng, Bjarne (Editor); Dalgaard, Tommy (Editor) et al.

  2006. 46 p. (Intern Rapport; No. 5).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 66. Published

  Muligheder og begrænsninger for anvendelse af GIS og geodata. / Pedersen, Jens Hauge (Editor); Lanng, Bjarne (Editor); Dalgaard, Tommy (Editor) et al.

  2006. 62 p. (Intern rapport; No. 4).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 67. 2005
 68. Published

  Control of Cross-Compliance Issues with Remote Sensing. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2005. Poster session presented at Control of Cross-Compliance Issues with Remote Sensing, St. Petersburg, Russian Federation.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 69. Published

  Control of Cross-Compliance Issues with Remote Sensing? / Pedersen, Birger Faurholt.

  11th Conference on Control with Remote Sensing of Area-based Subsidies. 2005. p. 175-178.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 70. Published

  FarMap : A proposed method of field level land use mapping of agricultural areas across Europe. / McCloy, Keith Raymond; Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  New Strategies for Eropean Remote Sensing. ed. / M Oluic. Rotterdam : Millpress, 2005. p. 531-537.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 71. Published

  The Importance of updated Background Themes. / Pedersen, Birger Faurholt.

  11th Conference on Control with Remote Sensing of Area-based Subsidies. 2005. p. 253-254.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 72. Published

  Use of very high resolution imagery in the control of area based subsidies with remote sensing. / Pedersen, Birger Faurholt.

  In: E A R Se L eProceedings, Vol. 4, No. 1, 2005, p. 1-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 73. 2004
 74. Published

  Use of very high resolution imagery in the control of area based subsidies with remote sensing. / Pedersen, Birger Faurholt.

  EARSeL eProceedings. Vol. 4 1. ed. 2004. p. 1-8.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 75. 2003
 76. Published

  Land parcel identification system (LPIS) implementation in Lithuania. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proc. 30th Int. Symp. on Remote Sensing of Environment. Paper PS V-28. 2003.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 77. Published

  Using VHR satellite imagery for parcel measurements in Denmark. / Larsen, René; Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of Remote Sensing controls 1999. 2003. p. 37-37.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 78. 2002
 79. Published

  Annual land use mapping used for natural resources management. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Paper TS33-3. 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 80. Published

  Controlling area based subsidies with remote sensing and GIS. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Abstract book of the Symposium of the 22nd EarSel Symposium & General Assembly, Section 6. 2002. p. 71-72.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 81. Published

  Farming crop information systems. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Abstract book of the Symposium of the 17th International Farming Systems Association. 2002. p. 112-112.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 82. 2001
 83. Published

  Geospatial registers and control of area based subsidies with remote sensing. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2001. Poster session presented at Geospatial registers and control of area based subsidies with remote sensing, Baveno, Italy.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 84. Published

  The European way of controlling area based subsidies. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2001. IEEE Signal Processing Society, 2001.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 85. Published

  Using geo-spatial registers for controlling area based subsidies and creating annual nationwide land use maps. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the 3rd International Conference on Geospatial Information in Agriculture and Forestry. 2001. (Uden navn).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 86. Published

  Using www to distribute LPIS data and application forms to farmers. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the 1st Annual Conference of the Remote Sensing & Photogrammetry Society. 2001. p. 682-688.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 87. 2000
 88. Published

  Controlling Area Based Subsidies by Remote Sensing and Building Decision Support Systems Based on Agricultural Registers. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Proceedings of the Second International Conference on Geospatial Information in Agriculture and Forestry. 2000. p. 114-121.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 89. Published

  Controlling area-based subsidies within the European Union using Web-based GIS. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2000. Poster session presented at Controlling area-based subsidies within the European Union using Web-based GIS, Adelaide, Australia.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 90. Published

  Field maps and CABS revolutionise agricultural Science: Remote Sensing controls 1999 : Final Technical Meeting. / Balslev Sørensen, Mette; Pedersen, Birger Faurholt; Bach, Eva Overby et al.

  2000. Abstract from Field maps and CABS revolutionise agricultural Science: Remote Sensing controls 1999, Stresa, Italy.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 91. Published

  Hektarstøttekontrol ved anvendelse af satellitbilleder. / Balslev Sørensen, Mette; Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René et al.

  Landinspektørforeningens faglige møde 1999. 2000.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 92. Published

  Identification of Agricultural Crops in the European Union using new opportunities and a new national register of agricultural information. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the 28th International symposium on Remote Sensing of Environment, Section 3. 2000. p. 24-27.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 93. 1999
 94. Published

  Agricultural Registers used for controlling Area Based Subsidies by Remote Sensing and Decision Support Systems. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings of the PECORA14/Land satellite Information III conference. <Forlag uden navn>, 1999. p. 584-588.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 95. Published

  Control of area based arable and forage subsidies using remote sensing : Program for Denmark 1998. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Systems, 1999. 83 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 96. Published

  Satellitbilleder og identifikation af landbrugsafgrøder. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  In: Landinspektøren, No. 2, 1999, p. 324-331.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 97. Published

  Satellite imagery and identification of agricultural crops. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Proceedings. Nordic DI conference. 1999. p. 55-69.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 98. Published

  Using Internet to distribute LPIS data and application forms in Denmark. / Nybye, K.; Pedersen, Birger Faurholt.

  5th Conference on Control with Remote Sensing of Area-based Subsidies Stresa. Italy presentation and proceedings of Remote Sensing Controls 1999 JRC. 1999.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 99. 1998
 100. Published

  CABS - a system for managing area based subsidies. / Balslev Sørensen, Mette; Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René et al.

  1998. Poster session presented at CABS - a system for managing area based subsidies, Orlando, Florida, United States.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 101. Published

  Control af area based arable and forage subsidies using remote sensing. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Danish Institute of Plant and Soil Science, Department of Land Use, 1998.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 102. 1997
 103. Published

  Control of area based arable and forage subsidies using remote sensing. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Danish Institute of Plant and Soil Science, Department of Land Use, 1997.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 104. Published

  Digitising agricultural parcels using ArcView 3. / Larsen, René; Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, Poul Erhard et al.

  12th ESRI Auropean User Conference. 1997.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 105. 1996
 106. Published

  Control of area based arable and forage subsidies using remote sensing : Program for Denmark 1995. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Danish Institute of Plant and Soil Science, Department of Land Use, 1996.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 107. Published

  Identification of Agricultural Crops in Denmark by Satellite Imagery. / Pedersen, Birger Faurholt; Larsen, René.

  Proceedings, NJF seminar. <Forlag uden navn>, 1996. p. 4-8 (Report of the Finnish Geodetic Institute; No. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 108. Published

  The use of the new land parcel identification system in the Danish remote sending controls 1996. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Conference on Area Aid Control by Remote Sensing Baveno, Italy Presentation and Proceedings of Remote Sensing controls 1996. 1996. p. 201-213 (Special Publication; No. I.97.14).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch