Aarhus University Seal

Bettina Nygaard

 1. 2023
 2. Published
 3. Published
  Basisundersøgelse til evidensbaseret naturforvaltning på Eskilsø: Biodiversitet, kulstoflagring og fremtidig forvaltning. / Fløjgaard, Camilla; Clausen, Kevin Kuhlmann; Ejrnæs, Rasmus et al.
  Aarhus Universitet, 2023. 51 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 269).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 4. 2022
 5. Published
 6. Published
  Restoration of dune habitats in Østerild. / Brunbjerg, Ane Kirstine; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 42 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 7. Accepted/In press
  High nutrient loads hinder successful restoration of natural habitats in freshwater wetlands. / Moeslund, Jesper E.; Andersen, Dagmar K.; Brunbjerg, Ane K. et al.
  In: Restoration Ecology, 2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. 2021
 9. Published
  De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark. / Nygaard, Bettina; Moeslund, Jesper Erenskjold; Ejrnæs, Rasmus et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 118 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 470).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published
  Levestedsindikatorer i de danske kommuner – resultater fra Projekt Biodiversitet Nu. / Ejrnæs, Rasmus; Bladt, Jesper; Dalby, Lars et al.
  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 30 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 223).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published
  Udredning af alternative datakilder i NOVANA-programmets naturtypeovervågning. / Moeslund, Jesper Erenskjold; Nygaard, Bettina; Normand, Signe et al.
  Aarhus: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 70 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 458).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 12. Published
  Udvikling af en dansk naturindikator (DNI). / Ejrnæs, Rasmus; Bladt, Jesper; Dalby, Lars et al.
  Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2021. 58 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 460).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 13. Published
  Naturtilstand på Naturstyrelsens arealer. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus.
  2021. 25 p., (Rådgivningsnotat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 36).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 14. Published
  Naturkapitalindeks for danske kommuner i 2020: Metodebeskrivelse og guide. / Ejrnæs, Rasmus; Bladt, Jesper; Dalby, Lars et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 20 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 205).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published
  Kortlægning af habitatnaturtyper 2019. / Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Fredshavn, Jesper Reinholt.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published
  Arter 2019: NOVANA. / Kjær, Christian; Nygaard, Bettina; Therkildsen, Ole Roland et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 40 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 421).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published
  Danmarks biodiversitet 2020. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Kjær, Christian et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 270 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 465).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 18. Published
  Effektovervågning af terrestriske naturtyper 2020: NOVANA. / Nygaard, Bettina; Fløjgaard, Camilla; Fredshavn, Jesper Reinholt et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2021. 50 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 477).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published
  Vandmiljø og Natur 2019: NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Jung-Madsen, Signe; Boutrup, Susanne; Nielsen, Vibeke Vestergaard et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 453).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published
  Vandmiljø og Natur 2020: NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning . / Jung-Madsen, Signe; Boutrup, Susanne; Nielsen, Vibeke Vestergaard et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 70 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 478).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. 2020
 22. Published
  Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030. / Moeslund, Jesper Erenskjold; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus.
  Aarhus: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. (Teknisk rapport; No. 188).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published
  Udviklingen i biodiversitet i Klelund Dyrehave 2010-2020. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 30 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published
  Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper: Artikel 17-rapporteringen 2019 . / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian; Bladt, Jesper et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. 2019
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA natur-rapportering. / Nygaard, Bettina; Therkildsen, Ole Roland; Nielsen, Rasmus Due et al.
  2019. 24 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 29. Published
  Has the frequency of invasive higher plants stabilized? Results from a long-term monitoring program of Danish habitats. / Damgaard, Christian Frølund; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus et al.
  In: Applied Vegetation Science, Vol. 22, No. 2, 04.2019, p. 292–299.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. Published
 31. Published
  Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019: Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 52 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 340).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 32. Published
  Skovnaturtyper 2007-2016: NOVANA. / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian; Bladt, Jesper et al.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 226 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 310).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 33. 2018
 34. Published
  Biodiversitetsindikatorer til en effektbaseret naturtilskudsordning. / Fløjgaard, Camilla; Nielsen, Sigrid Schøler; Nygaard, Bettina et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 68 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 297).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 35. Published
  Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder. / Nygaard, Bettina; Oddershede , Andrea; Høye, Toke Thomas.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. 186 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 36. Published
  Rapportering af NOVANA’s delprogram for terrestriske naturtyper og arter. / Nygaard, Bettina; Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 2018.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissioned

 37. Published
  Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2017. Part 3. / Wind, Peter; Nygaard, Bettina.
  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2018. 170 p. (Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 118).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 38. Published
  Scientific analysis on the designation of Natura 2000 sites and the status of nature and effort: The Danish situation. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nygaard, Bettina; Bak, Jesper Leth et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 34 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 116).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 39. 2017
 40. Published
  Resultater fra Miljøstyrelsens moniteringsprogram for kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områderne: Præsentation af 2016 data. / Nygaard, Bettina; Johansson, Liselotte Sander.
  2017. 26 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 41. Published
  Udbredelse og udvikling af ammoniakfølsom natur. / Levin, Gregor; Nygaard, Bettina.
  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 40 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 246, Vol. 2017).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 42. Published
  The collapse of marsh fritillary (Euphydryas aurinia) populations associated with declining host plant abundance. / Brunbjerg, Ane Kirstine; Høye, Toke Thomas; Eskildsen, Anne et al.
  In: Biological Conservation, Vol. 211, No. Part A, 05.2017, p. 117-124.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 43. Published
  Arealberegninger af terrestriske habitattyper. / Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus.
  2017. 52 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 44. Published
  Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian Frølund.
  2017. 10 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 45. Published
  Naturkapitalindeks for danske kommuner: Metodebeskrivelse og guide. / Skov, Flemming; Bladt, Jesper; Dalby, Lars et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 22 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 92).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 46. 2016
 47. Published
  Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995-2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt. / Nygaard, Bettina; Juel, Anders; Fredshavn, Jesper Reinholt.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2016. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 79).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 48. Published
  Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering. / Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper.
  2016. 11 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 49. Published
  Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur. / Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper.
  2016. 11 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 50. Published
  Development and implementation of a High Nature Value (HNV) farming indicator for Denmark. / Brunbjerg, Ane Kirstine; Bladt, Jesper; Brink, Martin et al.
  In: Ecological Indicators, Vol. 61, No. 2, 2016, p. 274-281.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published
  Terrestriske Naturtyper 2004 – 2015. NOVANA: Netpublikation. / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2016.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 52. Published
  Vandmiljø og Natur 2015: NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Jensen, Poul Nordemann; Boutrup, Susanne; Fredshavn, Jesper Reinholt et al.
  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 211).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 53. Published
  Vurdering¬ af ammoniakfølsom natur i relation til husdyrregulering. / Nygaard, Bettina; Bak, Jesper Leth; Ejrnæs, Rasmus.
  2016. 22 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 54. 2015
 55. Published
  Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013: NOVANA. / Nielsen, Knud Erik; Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 46 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 157).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 56. Published
  Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. / Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild et al.
  In: Global Ecology and Biogeography, Vol. 24, No. 12, 2015, p. 1401-1412.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 57. Published
  Småbiotoper 2007 og 2013. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Levin, Gregor; Nygaard, Bettina.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 38 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 143).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 58. Published
  Terrestriske Naturtyper 2004-2014. / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik et al.
  2015.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissioned

 59. Published
  Vandmiljø og Natur 2014: NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Jensen, Poul Nordemann; Boutrup, Susanne; Fredshavn, Jesper Reinholt et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 92 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 170).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 60. 2014
 61. Published
 62. Published
  Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer: Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus. / Nygaard, Bettina; Elmeros, Morten; Holm, Thomas Eske et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 192 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 115).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 63. Published
  Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Søgaard, Bjarne; Nygaard, Bettina et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 98).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 64. Published
  Fagligt grundlag for udpegning af et naturnetværk i Danmark. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina.
  2014. 28 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 65. Published
  Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. / Nygaard, Bettina; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 142 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 118).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 66. Published
  Hvad skal der til for at sikre en gunstig bevaringsstatus i Danmarks habitatskove? / Heilmann-Clausen, Jacob; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus et al.
  In: Skoven, Vol. 2014, No. 3, 2014, p. 146-150.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 67. Published
  Tilstandsvurdering af ni habitatnaturtyper: Strandvolde, klinter, strandenge og kystklitter. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nygaard, Bettina.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 28 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 68. 2013
 69. Published
  Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed. / Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter et al.
  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 127 p. (DCA rapport; No. 033).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 70. Published
  Topographically controlled soil moisture is the primary driver of local vegetation patterns across a lowland region. / Moeslund, Jesper Erenskjold; Arge, Lars; Bøcher, Peder Klith et al.
  In: Ecosphere (Washington, D.C.), Vol. 4, No. 7, 91, 31.07.2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 71. Published
  Cost-effective assessment of conservation status of fens. / Andersen, Dagmar Kappel; Nygaard, Bettina; Fredshavn, Jesper Reinholt et al.
  In: Applied Vegetation Science, Vol. 16, No. 3, 07.01.2013, p. 491-501.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 72. Published
  Local temperatures inferred from plant communities suggest strong spatial buffering of climate warming across Northern Europe. / Lenoir, Jonathan; Graae, Bente Jessen; Aarrestad, Per Arild et al.
  In: Global Change Biology, Vol. 19, No. 5, 2013, p. 1470-1481.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 73. Published
  Skjern Enge - en våd ørkenvandring. / Ejrnæs, Rasmus; Wind, Peter; Nygaard, Bettina et al.
  In: Vand & Jord, Vol. 20, No. 3, 2013, p. 99-102.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 74. Published
  Udvikling af redskaber til automatisk registering af § 3-beskyttede vandhuller. / Groom, Geoffrey Brian; Stjernholm, Michael; Nygaard, Bettina.
  2013. 16 p., Oct 09, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 75. Published
  Udvikling af redskaber til automatisk registrering af § 3-beskyttede vandhuller. / Groom, Geoffrey Brian; Stjernholm, Michael; Nygaard, Bettina.
  2013. 16 p., Oct 09, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 76. Published
  Vurdering af bevaringsstatus for skov. / Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian et al.
  2013. 22 p., Sept 02, 2013. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 77. 2012
 78. Published
 79. Published
  Bræmmer med høje urter langs vandløb (6430). / Wiberg-Larsen, Peter; Nygaard, Bettina; Fredshavn, Jesper Reinholt.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 26 p. (Teknisk Anvisning fra DCE's Fagdatacenter for Ferskvand).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 80. Published
 81. Published
  Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og antal græsningsdyr. / Nygaard, Bettina; Levin, Gregor; Bladt, Jesper et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2012. (Teknisk rapport; No. 13).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 82. Published
  Hvad ved vi om Danmarks biodiversitet og hvad mangler vi at vide? / Nygaard, Bettina; Baatrup-Pedersen, Annette; Wiberg-Larsen, Peter et al.
  Danmarks natur frem mod 2020. ed. / Hans Meltofte. Det Grønne Kontaktudvalg, c/o Danmarks Naturfredningsforening, 2012. p. 29-33.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 83. Published
  Hvordan sikrer vi de ferske enge og vådområders biodiversitet? / Baatrup-Pedersen, Annette; Friberg, Nikolai; Nygaard, Bettina.
  Danmarks natur frem mod 2020. ed. / Hans Meltofte. Det Grønne Kontaktudvalg, c/o Danmarks Naturfredningsforening, 2012. p. 45-48.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 84. Published
  NATURDATA.DK – Danish monitoring program of vegetation and chemical plant and soil data from non-forested terrestrial habitat types. / Nielsen, Knud Erik; Bak, Jesper Leth; Bruus, Marianne et al.
  In: Biodiversity & Ecology, Vol. 4, 2012, p. 375–375.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 85. Published
  Predictive modelling of protected habitats in riparian areas from catchment characteristics. / Baattrup-Pedersen, Annette; Andersen, Hans Estrup; Larsen, Søren Erik et al.
  In: Ecological Indicators, Vol. 18, 2012, p. 227-235.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 86. Published
  Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder - pilotregistreringen 2011. / Nygaard, Bettina; Fredshavn, Jesper Reinholt; Ejrnæs, Rasmus.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2012. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 10).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 87. Published
  Review af udkast til VVM-redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt. / Bach, Hanne; Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due et al.
  2012. 116 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 88. Published
  Svar på forespørgsel om udyrkede arealer i adgangsreglerne. / Nygaard, Bettina.
  2012. 3 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 89. Published
  Terrestriske Naturtyper 2011 - udvikling og areal. / Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 118 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 35).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 90. Published
  Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator. Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale. / Ejrnæs, Rasmus; Skov, Flemming; Bladt, Jesper et al.
  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2012. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 40).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 91. Published
  Udvikling af redskaber til automatisk registrering af § 3-beskyttede vandhuller - foreløbige resultater. / Groom, Geoffrey Brian; Stjernholm, Michael; Nygaard, Bettina.
  2012. 13 p., Nov 15, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 92. 2011
 93. Published
 94. Published
  Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt § 3-natur. / Juel, Anders; Nygaard, Bettina.
  2011. 11 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 95. Published
  Ændringer i arealet af beskyttede naturtyper 1995-2008 - en stikprøveundersøgelse. / Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Juel, Anders et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. 82 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 816).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 96. Published
  A native species with invasive behaviour in coastal dunes: evidence for progressing decay and homogenization of habitat types. / Nielsen, Knud Erik; Degn, Hans Jørgen; Damgaard, Christian et al.
  In: Ambio, Vol. 40, No. 7, 2011, p. 819-823.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 97. Published
  Biodiversiteten falder i det danske kystlandskab. / Holm, Thomas Eske; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina.
  In: DMUNyt, Vol. 15, No. 2, 2011, p. 1-4.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 98. Published
  Danmarks Biodiversitet: Forskernes status over den danske natur. / Ejrnæs, Rasmus; Wiberg-Larsen, Peter; Holm, Thomas Eske et al.
  2011. Abstract from Biodiversitetssymposium 2011, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 99. Published
  Danmarks biodiversitet 2010: Status, udvikling og trusler. / Asferg, Tommy (Editor); Ejrnæs, Rasmus (Editor); Hansen, Anja Skjoldborg (Editor) et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. 152 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 815).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 100. Published
  Geographically Comprehensive Assessment of Salt-Meadow Vegetation-Elevation Relations Using LiDAR. / Moeslund, Jesper Erenskjold; Arge, Lars Allan; Bøcher, Peder Klith et al.
  In: Wetlands, Vol. 31, No. 3, 2011, p. 471-482.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 101. Published
  Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene. / Baattrup-Pedersen, Annette; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina et al.
  In: Vand & Jord, Vol. 18. årgang, No. 2, 2011, p. 77-80.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 102. Published
  Kortlægning af naturplejebehov: Notat vedr. delprojekt 1 i projektet: Sikring af plejekrævende lysåbne naturtyper i Danmark. / Nygaard, Bettina; Levin, Gregor; Buttenschøn, Rita et al.
  2011. 37 p., Aug 01, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 103. Published
  Kyst. / Holm, Thomas Eske; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus.
  Danmarks biodiversitet 2010: Status, udvikling og trusler. ed. / Tommy Asferg; Rasmus Ejrnæs; Anja Skjoldborg Hansen. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. p. 35-44 (Faglig rapport fra DMU; No. 815).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 104. Published
  Measuring diversity in plant communities with mosaic spatial patterns: Danish coastal dunes. / Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Nielsen, Knud Erik et al.
  In: The Open Ecology Journal, Vol. 4, 2011, p. 10-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 105. Published
  Monitoring terrestrial habitat types in Denmark. / Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Bruus, Marianne et al.
  Nitrogen Deposition and Natura 2000: Science and Practice in Determining Environmental Impacts. ed. / W. K. Hicks; C. P. Whitfield; W. J. Bealey; M. A. Sutton. COST (European Cooperation in Science and Technology), 2011. p. 103-109.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 106. Published
  Restoration of Dune Habitats in Østerild Klitplantage - Baseline Monitoring 2011. / Nygaard, Bettina; Wind, Peter; Ejrnæs, Rasmus.
  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2011. 36 p. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 13).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 107. Published
  Rural database map update in Denmark with aerial survey orthophoto image data and OBIA methods. / Groom, Geoffrey Brian; Schwanghart, Wolfgang; Nygaard, Bettina et al.
  RSPsoc 2011 Conference Proceedings. 2011.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 108. Published
  State-space modeling indicates rapid invasion of an alien shrub in coastal dunes. / Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus et al.
  In: Journal of Coastal Research, Vol. 27, No. 3, 2011, p. 595–599.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 109. Published
  Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af ny og overset § 3 natur. / Juel, Anders; Nygaard, Bettina.
  2011. 11 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 110. Published
  Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010: NOVANA. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2011. 168 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 7).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 111. 2010
 112. Published
  Predicting conservation status - what is the best indicator? / Andersen, Dagmar Kappel; Nygaard, Bettina; Riis, Tenna et al.
  2010.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 113. Published
 114. Published
Previous 1 2 Next