Berit Kjærside Nielsen

Programleder, DEFACTUM, RegionMidt

Curriculum Vitae

Uddannelse

2009-2013: Ph.d.-studerende ved Psykologisk Institut, Århus Universitet 

2008: Kandidat i Psykologi fra Århus Universitet. Specialetitel: Psykologisk stress og overlevelse ved kræftsygdom - et prospektivt follow-up studie 

2006: Bachelor i Psykologi fra Århus Universitet. Bachelorprojekt: Selvrealisering i anerkendelsesrelationer

2000: Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Århus. Afgangsprojekt: Betydningen af humor i sygeplejen for børns mestring under sygdom

 

Relevant erhvervserfaring

Feb. 2009: Ph.d.-studerende ved Psykologisk Institut, Århus Universitet 

Sep. 2008: Forskningsassistent ved Psykoonkologisk Forskningsenhed

2005-2008: Studentermedhjælper ved Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, Århus Universitet

2003-2008: Deltidsansat sygeplejerske ved Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Århus Sygehus

2001-2003: Fuldtidsansat sygeplejerske ved Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Århus Sygehus

 

Forskningsaktiviteter

2008: Forskningsassistent ved Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Sygehus, Århus Universitet. Forberedelsesstipendiat

Dec. 2008: PhD kursus i "Psychotherapy Research with an Emphasis on Quantitative Research on Outcome" ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

Sep. + nov. 2008: PhD forskerkursus i metode III ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

Sep. 2008: Aktiv deltagelse ved Forskningens dag, Århus Sygehus. Posterpræsentation 

Aug. 2008: Aktiv deltagelse ved "10th International Congress of Behavioral Medicine", Tokyo, Japan. Publiceret abstract 

Jan. 2008: PhD kursus i "klinisk statistik og epidemiologi i onkologien" ved Sundhedsvidenskabelig fakultet, Århus Universitet

2007-2008: Studentermedhjælper på projekt om effekten af expressive writing på psykosocial belastning og IVF-behandlingsresultat hos par i behandling med IVF for ufrivillig barnløshed.

2007: Forskningspraktik ved Psykoonkologisk Forskningsenhed i efteråret 2007 med Professor, Cand. Psych., Dr. Med. Bobby Zachariae som vejleder. Klinisk praktik ved det Palliative Team

2006-2007: Studentermedhjælper ved Psykoonkologisk Forskningsenhed på forskningsprojektet "stresshåndtering og livskvalitet".

2001-2003: Deltaget i tværfaglig projektgruppe omkring indføring af klinisk retningslinje på Århus Sygehus

 

Formidling

Okt. 2008: Undervist i kommunikation og tværfagligt samarbejde på Bioanalytikeruddannelsen i Århus

Nov. 2008: Undervist i kommunikation og tværfagligt samarbejde på temadag for plejepersonale på afdeling L, Århus Sygehus

 

Legater og fonde

2008: Kongresdeltagelse: Lundbeck-fonden 4.000 kr., Dansk Sygeplejeråd 6.000 kr., Århus Sygehus 10.000 kr.

2008: Forberedelsesstipendiat: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Beløb: 80.000 kr.

 

Publikationer

Nielsen BK, Pedersen AF, Vaeth M, Jensen AB, Zachariae R. Perceived stress and survival in cancer: a prospective study. Poster optaget på "International Congress of Behavioral Medicine 2008"

Pedersen AF, Nielsen BK, Jensen AB & Zachariae R. Perceived stress and cancer prognosis: a prospective study (submitted for publication)