Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bente Jensen

Professor

Profile photoBente Jensen
Professor, Professor MSO
Danish School of Education - Department of Education Studies
Danish School of Education - Research Programme on Organization and Learning

Postal address:
Tuborgvej 164
B, 331
2400 Copenhagen NV
Denmark

E-mail: bj@edu.au.dk
Mobil: +45 22119726
Telefon: +45 22119726

Education

1996-2000Ph.d. Training session - complete with defense of the thesis "The concept of competence - used for an analysis of children's well-being in elite sport" - the degree awarded d. 02.25.2000, DLH.
1994Cand. Pæd. In Nutrition / home economics with particular emphasis on Health Education, Danish University of Education, Copenhagen
1974Teacher Exams

Employment

2012-Professor with Special Responsibilities
2010-2012Associate Professor, MSK, DPU
2002-2010Associate Professor, School of Education, School of Education
2001-2001Research Associate Professor, School of Education
1999-2000Research assistant at DPU / DLH
1996-1999PhD Fellow Danish School. Department of psychology and special education. Part of an interdisciplinary and research Council funded research
1995-1996Project employee at the Danish School. Research Center for Environment and Health Education
1994-1996Consultant at the Ministry of Education, as a regional consultant in connection with implementation of the new School Act (1993)
1974-1995Teacher in elementary school

Publications

Learning in, and from, practice-based professional development in interventions in ECEC: a research agenda in Denmark

Jensen, B. & Walker, R. P., 23 Feb 2021, In: European Early Childhood Education Research Journal. 29, Issue 6

Bæredygtig kompetenceudvikling I dagtilbud

Jensen, B., Walker, R. P. & Marquard, M., 31 Dec 2020, In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 57, 4, p. 39-58 19 p.

At lære at værdsætte diversitet i dagtilbud: – professionel kompetenceudvikling i læringslaboratorier.

Jensen, B., Marquard, M., Glassau Jensen, R. & Illeris Bundgaard, M., Sep 2020, 19 p.

How does innovative continuous professional development (CPD) operate in the ECEC sector? insights from a cross-analysis of cases in Denmark, Italy and Poland

Bove, C., Jensen, B., Wyslowska, O., Iannone, R. L., Mantovani, S. & Karwowska-Struczyk, M., 21 Feb 2018, In: European Journal of Education. 53, 1, p. 34–45

Innovative approaches to continuous professional development (CPD) in early childhood education and care (ECEC) in Europe: findings from a comparative review

Jensen, B. & Iannone, R. L., 21 Feb 2018, In: European Journal of Education. 53, 1, p. 23–33

Enabling professionals to change practices aimed at tackling social inequality through professional development: results from a case study

Jensen, B. & Brandi, U., 2018, In: European Early Childhood Education Research Journal. 26, 1, p. 50-65

Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud: resultater og diskussion baseret på et casestudie af en vidensbaseret indsats

Jensen, B. & Brandi, U., 2018, In: Pæda­gogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 3, p. 104-116, 119

Sådan skaber vi mønsterbrydere: allerede i børnehaven

Jensen, B., 4 May 2017

Kan forældre bidrage til social mobilitet

Jensen, B., 19 Apr 2017

Sådan styrker vi dagtilbud

Jensen, B., 4 Apr 2017

Dygtige børn har brug for dygtige voksne

Jensen, B., Brøns, D. & Kjær Olsen, A., 14 Mar 2017, In: Politiken, kroniken. p. 5-6 2 p.

Does Professional Development of Preschool Teachers Improve Children’s Socio-Emotional Outcomes?

Jensen, B., Jensen, P. & Rasmussen, A. W., 2017, In: Labour Economics. 45, p. 26-39

An Innovative Professional development Programme within an Organisational Learning and Communitoes of Practice Perspective: A Danish Case

Jensen, B. & Iannone, R. L., 1 Jul 2016. 27 p.

Effectiveness of a Danish early year preschool program: a randomized trial

Jensen, B., Holm, A. & Bremberg, S., 2013, In: International Journal of Educational Research. 62, p. 115-128 14 p.

VIDA - Effects on Children of Interventions in Danish Preschools

Rasmussen, A. W., Jensen, B. & Jensen, P., 2013.

VIDA - Effects on Children of Interventions in Danish Preschools

Rasmussen, A. W., Jensen, P. & Jensen, B., 2013.

Forældre skal inddrages i dagtilbudsindsatser

Jensen, B., 12 Dec 2012

Indsatsen skal allerede starte i dagtilbuddene

Jensen, B., 5 Dec 2012

Socialdebatten sætter spot på social arv

Jensen, B., 28 Nov 2012

Social arv starter i vuggestuen: Negativ Social arv

Jensen, B., 5 Nov 2012, In: Politiken.

How can we adress disadvantage through Early Childhood Education and Care (ECEC) more effectively? presentation of a Danish intervention program (VIDA) implemented in universal day-care aimed at improving 3-6-year-old children's educational outcomes?

Jensen, B., 2012.

Introduktion

Jensen, B., 2012, Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport. Jensen, B. (ed.). København: VIDA-projektet, Vol. 3: Midtvejsanalyser. p. 15-25 10 p. (VIDA Forskningserien 2012:01).

Lederes beskrivelse af forandringsprocesser i det samlede dagtilbud: i et perspektiv om organisatorisk læring

Brandi, U. & Jensen, B., 2012, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport. Jensen, B. (ed.). 1. ed. Frederikshavn: VIDA-projektet, Vol. 3: Midtvejsanalyser. p. 45-85 40 p. (VIDA-forskningsserien 2012:01).

Tackling Disadvantage in Day-Care, School and Vocational Educations Systems in Denmark: Research into disadvantage - setting priorities, a case study of Denmark

Jensen, B., 2012.

VIDA midtvejsanalyser: en konklusion

Jensen, B., 2012, Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 3. Midtvejsanalyser. Jensen, B. (ed.). København: VIDA-projektet, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, p. 123-133 10 p. (VIDA-forskningsserien; No. 2012:01).

16. december: Januar i børnehaven: om julegavers sociale betydning

Jensen, B., 16 Dec 2011

Social innovation and experimentation: VIDA-project

Jensen, B., Sep 2011. 21 p.

Country experience - Denmark: enrichment of preschools: a Danish intervention program (VIDA) to promote children's wellbeing through special education and training of preschool teachers

Jensen, B., Jun 2011. 24 p.

Country Experience: Denmark

Jensen, B., 2011.

Fokus på nye former for kvalitet på daginstitutionsområdet

Jensen, B. & Bremberg, S., 2011, In: Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis. 02, p. 28-37 10 p.

Udgangspunkt for fornyelse af praksis ud fra et perspektiv om organisatorisk læring

Jensen, B. & Brandi, U., 2011, Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: Statusrapport 2. : Baseline . Jensen, B. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 23-49 27 p. (VIDA-forskningsserien 2011:03).

Udsatte børn skal hjælpes med tidlig indsats

Jensen, B. & Holm, A., 20 Apr 2010, In: Videnskab.dk. p. 1-5 5 p.

Exploring Implementation of ASP-programme: A new inclusive Danish ECEC-Intervention based in a theory of organizational leraning and innovation.

Jensen, B., 2010.

Social innovation in the public sector's strategies toward endangered children: Approaching the basis for social innovation with an organizational learning perspective

Jensen, B., 2010. 4 p.

A Nordic approach to Early Childhood Education (ECE) and socially endangered children

Jensen, B., 2009, In: European Early Childhood Education Research Journal. 17, 1, p. 7-21 14 p.

Indkredsning af centrale teoretiske begreber

Jensen, B. & Mehlbye, J., 2009, Socialt udsatte børn i dagtilbud: indsats og effekt. Mehlbye, J. & Jensen, B. (eds.). København: AKF, Anvendt KommunalForskning, p. 17-29 12 p.

Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på udsatte børn

Jensen, B., 2008, Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af "Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud" 2008. København: Danmarks Evalueringsinstitut, p. 63-77 14 p.

Faglige og forskningsmæssige kommentarer til UDVIKLINGSPLAN FOR BØRN OG UNGE Århus kommune 2007

Jensen, B., 2008, 3 p.. Mar 28, 2008.

Action Competencies in Social Pedagogical Work with Socially Endangered Children and Youths - Intervention and Effects (The ASP Project): an introduction to the daycare study

Jensen, B., 2007.

Barnehager og utsatte barn

Jensen, B., 2007, In: Barnehagefolk. 23, 1, p. 57-61

Daginstitutioner og udsatte børn: Vi taler meget om behovet for at øge kompetencer - men vi handler mest ud fra behovet for at rette fejl

Jensen, B., 2007, In: PPR. 17, 3, p. 66-70 5 p.

Effects of the intervention Action Competencies in Social Pedagogical Work with Socially Endangered Children (The ASP-Project): a new trial aimed at social innovation in day-care centres

Jensen, B., 2007.

Fattigdom gør syg: Mennesker - også børn - fra ringe kår har generelt dårligere helse end velstillede.

Jensen, B. & Bundgaard, B., 2007, In: Ugeskrift for Laeger. 169, 46, p. 23-26 4 p.

Reducing Inequalities in Health among Children and Young People: - a summary of recommandations

Diderichsen, F., Jensen, B., Jensen, B. B., Madsen, M., Olsen, J., Due, P. & Holstein, B., 2007

Uligheden begynder i daginstitutionen

Jensen, B., 2007, In: Asterisk. 12, 35, p. 22-24 3 p.

Dagtilbuddenes rolle i brud med negativ social arv. Artikelsamling. FOA-Landskonference: En god start til alle børn - i dagpleje og daginstitution.

Jensen, B., 2006

Daginstitutioner og social arv

Jensen, B., 2005, In: Social Forskning. Oktober 2005, 3

Early education in day care. The effects of early childhood educational programmes on children form risk families. Paper til NERA 32 rd.congress, OSLO 10-12. marts 2005

Jensen, B., 2005

Inequality, health and actions for health: - do children and young people in Denmark have an opinion?

Jensen, B., 2005, The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice. 1. edition ed. Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 509 p.

A summary of recommendations

Diderichsen, F., Jensen, B. B., Holstein, B., Jensen, B., Madsen, M., Due, P. & Olsen, J., 2004, Reducing social inequalities in health among children and young people: Report from the European Conference on Reducing social inequalities in health among children and young people. 1. Udgave ed. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 100 p.

Børn og mistrivsel: - hvordan skærper man som fagpersoner opmærksomheden på mistrivsel

Jensen, B., 2004

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale. Ekspertgruppens bidrage til antologi om pædagogiske læreplaner

Jensen, B., 2004

Stress blandt børn og unge: om stress, sociale belastninger og "nye" udfordringer til daginstitutioner og skoler

Jensen, B., 2004, In: Vera: tidsskrift for pædagoger. 26, p. 8-21

Trivsel, kompetence, sociale relationer og overvægt blandt børn og unge: - overvægt som 'toppen af isbjerget'

Jensen, B., 2004, In: Adipositasforeningen. Nyhedsbrev. 2004, 4

Børns sundhed, idrætsdeltagelse og social baggrund: en søgen efter idrættens mulighder på vej til fornyelse af sundhedsfremmende indsatser

Jensen, B., 2003, Børn og unge i bevægelse: Perspektiver og ideer. København: Kulturministeriet

Forebyggelse blandt socialt udsatte børn og unge. Magtesløshed risikerer at blive den største sundhedstrussel for socialt udsatte. Hvordan hænger det sammen med unges alkoholvaner og hvilke konsekvenser får det for fremtidig forebyggelse?

Jensen, B., 2003, In: Alkoholviden.dk. Nr. 10, 3. årgang, september 2003.

Hvilke pædagogiske design... kan opstilles i idrætten, hvis kompetenceudvikling er målet? Med fokus på socialt udsatte gruppers idræts- og motionsvaner

Jensen, B., 2003, In: Tidssskrift for Idræt. November 2003, 27. årg., 5/6

Pædagogisk kompetence: i folkeskolen

Jensen, B., 2003, In: Undervisningsministeriets Tidsskrift Uddannelse. 36, 1, p. 40-46

Daginstinstitutionen og social arv - under hvilke betingelser kan daginstitutioner gøre en forskel? - Nogle foreløbige resultater fra en undersøgelse af daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn

Jensen, B., 2002

Evaluering af kompetence som 'ny' faglighed

Jensen, B., 2002, In: Undervisningsministeriets Tidsskrift Uddannelse. marts 2002, no.3

Læring og lige muligheder

Jensen, B., 2002, In: Psykiatri Information. 2002, no.2

Trivsel og sårbarhed hos unge

Jensen, B., 2002, In: Psykiatri Information. maj 2002, 02/02

Inter- og intrapersonlig kompetence som 'to intelligenser'?

Jensen, B. & Jensen, J. A., 2001, In: Nordisk Psykologi. 53:3, p. 223-237 14 p.