Department of Law

Astrid Millung-Christoffersen

PhD, Associate Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2015Ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013Cand.jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Anden uddannelse

2016Adjunktkursus (pædagogik), Aarhus Universitet
2011Ph.d.-kursus – Planlægning og gennemførelse af seminar- og holdundervisning, Aarhus Universitet
2011Ph.d.-kursus – Forelæsning og forskningsformidling, Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2018-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2017-2019Postdoc, Carlsbergfondet (Social Sciences)/Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2016-2018Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015Videnskabelig assistent, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (sept.-dec.)
2011-2015Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskningsophold

2018Gæsteforsker Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamborg, Tyskland (dec.)
2017 & 2018Gæsteforsker, ELSI, Osnabrück Universität, Tyskland (juni og april)
2016 & 2017Gæsteforsker, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamborg (dec.)
2016 & 2018Gæsteforsker, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland (juni)
2014Gæsteforsker, Juridiska Fakulteten, Uppsala Universitet, Sverige (april)

 

Erhvervserfaring

2010Studenterinstruktor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2016-TR-suppleant
2012-2015Ph.d.-repræsentant i LSU, Juridisk Institut

 

Bevillinger

2016Bevilling fra Julie von Müllens Fond  
2016Postdoc-bevilling, Carlsbergfondet (social sciences)

 

Forskningsområder

  • Formueret
  • Panteret
  • Tingsret

  

Undervisning

  • Aftaleret
  • Leje af fast ejendom
  • International køberet (CISG) 
  • Selskabsret
  • Tingsret 

Publications

En tingsretlig sondring mellem tinglysningslovens § 1 og § 27 – overvejelser i anledning af U 2020.2356 H

Millung-Christoffersen, A., 2022, In: Ugeskrift for Retsvæsen.

FLOATING CHARGES IN THE NORDIC COUNTRIES: FLOATING CHARGES IN DENMARK

Dr Alisdair MacPherson & Prof. Dr. Caroline S. Rupp, 2022, (Submitted) Floating Charges in Comparative Perspective.

Prioritetskonflikt mellem virksomhedspant og individuelt pant i immaterialrettigheder - finder TL § 47 c, stk. 6 anvendelse?

Millung-Christoffersen, A., Dec 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). København : Djøf Forlag, p. 369-384

Pant i softwarerettigheder: konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant

Millung-Christoffersen, A., 2021, In: Juristen. 2, p. 65-71 7 p.

Sondringen mellem dansk og tysk tingsret: belyst ved flaskepant

Millung-Christoffersen, A., Sep 2019, Festskrift til Bent Iversen . Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 187-201

The Scandinavian “functional” approach to movable property from a Danish view – including the question of “tradition”

Millung-Christoffersen, A., May 2019, In: European Property Law Journal. 8, 1, p. 4-22 19 p.

Gemeineeuropäisches Sachenrecht. Zweiter Band: Besitz, Erwerb und Schutz subjektiver Sachenrechte

Millung-Christoffersen, A. & v. Bar, C., Dec 2018, München: Verlag C.H. Beck.

Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv: herunder som virksomhedspant

Millung-Christoffersen, A., May 2018, In: Juristen. 2018, 2, p. 35-42 8 p.

Virkningstidspunktet for sikringsakter - særligt med henblik på forholdet mellem factoring og virksomhedspant i fordringer

Millung-Christoffersen, A., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 6, p. 51-60 10 p., U.2017B.51.

Virksomhedspant: Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Millung-Christoffersen, A., 2016, Kbh.: Karnov Group. 292 p.

Virksomhedspant: Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Millung-Christoffersen, A., 2015, Aarhus: Juridisk Institut, Aarhus Universitet. 260 p.

Projects

Carlsbergfondet. Postdoc project: The impact of a Europeanisation of property law

Millung-Christoffersen, A.

01/01/201731/12/2018

Panteret

Madsen, L. H. G., Millung-Christoffersen, A., Rohde, C. & Kristensen, L. H.

01/04/2011 → …

The Law of Movable and Immovable Property.

Madsen, L. H. G., Rohde, C., Millung-Christoffersen, A., Jensen, M. H., Iversen, T., Kristensen, L. H., Ørgaard, A., Munk-Hansen, C., Biendzus, H. M. & Steensgaard, K.

01/01/2014 → …