Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne-Marie Eggert Olsen

Associate professor

1974 Klassisk-sproglig student fra N. Zahles Gymnasium

1975 Immatrikuleret på Københavns Universitet, Filosofisk Institut

1981 Studier på Kommunikationsuddannelsen, RUC. Projekt om formidling af filosofi

1987-92 Undervisning ved bl.a. Folkeuniversiteterne i København, Odense og Holbæk, Bispebjerg Sygeplejeskole, VUC i Holbæk.

1990 Magisterkonferens med specialet Platons opfattelse af sproget. Om dialogen Kratylos og forholdet til sofisterne.

1991-92 Studieleder for faget Idehistorie på Folkeuniversitetet i København. Undervisningsassistent ved Filosofisk Institut, grunduddannelse og overbygning.

1992-96 Kandidatstipendiat ved Filosofisk Institut, senere Institut for filosofi, pædagogik og retorik, Københavns Universitet. Undervisning på grunduddannelsen i filosofi.

1996 Ph.d.-graden med afhandlingen '2 essays om hermeneutik og antropologi hos Platon' (filosofiske kommentarer til dialogerne Symposion og Faidros)

1996-98 Forskningslektor (bevilling fra Statens humanistiske Forskningsråd) samme sted. Undervisning og vejledning på overbygningen i filosofi.

1998 Adjunkt i oldtidens og middelalderens filosofi samme sted. Undervisning og vejledning på grunduddannelse og overbygning om emner inden for filosofihistorie, politisk filosofi, hermeneutik og æstetik.
Adjunktpædagogikum, KU
Medlem af censorkorpset for filosofi

2000- Lektor ved Institut for pædagogisk filosofi, DPU. Undervisning i filosofihistorie og pædagogikkens idéhistorie. Studiekoordinator for kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi.