Aarhus University Seal

Anne Marie Kragh Pahuus

Vice-Dean

Curriculum Vitae

Curriculum vitae

 

Born November 16, 1970

 

Education

1989                                                 High school from Grenå Gymnasium

 

1990                                                 Terminale, Lycéé Marguerite de Valois, Angoulême, France

 

1992                                                 Minor in French philology, Aarhus University

 

1994                                                 Licence en Philosophie, Lyon III, France

 

1997                                                 MA in philosophy, Aarhus University

 

2003                                                 Minor in Danish philology, Aarhus University

 

2003                                                 PhD Aarhus University

 

Employments

1998-2001:Research fellow, Aarhus University, finished and defended as PhD 2003    

2001-2004:Research assistant/External lecturer, Aarhus University

2004-200: Postdoc/Assistant Professor, Institute for philosophy and history of ideas Aarhus University

2006: Leader of Research Network Emotion, Knowledge and Culture

2008:Associate professor, Institute for philosophy and history of ideas, Aarhus University

2008-2009: Associate professor, Center for Subjectivity Research in Copenhagen

2009-2011: Head of Department, Department of Philosophy and History of Ideas

2011-       : Vice Dean for Research and Talent Development, Arts, Aarhus University

2014       : Vice Dean for Research and Talent Development and Head of Graduate School, Arts, Aarhus University 

Services for Research Institutions, Firms, Journals and Societies

2015-2016: Steering committee, Færch Foundation

2011-2013: Steering Board Member, Ilisimatusarfik (University of Greenland)

2012- : Steering Board Member, Klitgaarden

2002-2010:Member of ‘censorkorpset i filosofi'

2006-2008:Steering Board Member of The Danish Society for Philosophical Practice

1998-2003, 2005-2008:Steering Board Member of The Danish Society of Philosophy

1992-1999:Editorial Board of the publishing house Philosophia, Aarhus

2006-2007:Research project on meaning with an accountancy firm (750 employees) and a software company (450 employees)

2008:Collaborative research project on organisational change - PenSam and Aarhus University

 

Experience as Organizer

2006:Hannah Arendt, 100 years centenary conference, November 3-4

2006:International seminar on philosophy of emotion, May 8-9

2007:Emotion, Self and Identity - Inaugural Conference with 6 international keynote speakers, May 24-26

2008:Feeling and Form, May 23

 

Research Grants and Awards from

Velux Foundation

The Danish Research Foundation for the Humanities, Copenhagen

The Research Foundation of Aarhus University

Rotary Foundation

Peter Christian Kierkegaard's legat

 

Publications

 

 "Om dyder og laster - indledning" in Dyder og laster, Philosophia Århus, årg.24, 1996.

 

Natur og betydning hos K.E. Løgstrup - en kritik af K.E. Løgstrups metafysik med særligt henblik på analysen af sansning og sprog, Hovedfagsspeciale, 1997.

 

"Teologi og modernitet" (anmeldelse), Philosophia Århus, årg. 26, 1997.

 

"En afgrund af tillid - indføring i K.E. Løgstrup" (anmeldelse), Philosophia Århus, årg. 26, 1997.

 

"Den filosofiske antropologis belysning af de etiske krav" i Moral og Menneskesyn, Philosophia, Århus, årg. 27, 1999, p. 111-37.

 

"Selvstændighed og traditionsformidling" i Dannelse, Martin Blok Johansen (red.), Århus Universitetsforlag, 2002, p. 305-22.

 

"Hannah Arendt - Etisk dømmekraft og politisk offentlighed" i Eksistens og livsfilosofi, Regner Birkelund (red.). Gyldendal, 2002, p. 233-59.

 

Politik og dømmekraft - en analyse af offentlighedens betydning for det gode liv i forlængelse af Hannah Arendt, Ph.d.-afhandling 2003.

 

"Hannah Arendts teori om offentlighed og dømmekraft", i Slagmark, nr. 37, sommer 2003, p.63-79.

 

"Ungdom som den lyriske alder" i Kvan 66, august 2003, p. 85-94.

 

"Om lykke og sansen for skønhed" i  Det gode liv - mere end dig selv, Philosophia, 2004, p. 99-117.

 

"Humanistisk viden i et vidensamfund" Temarapport fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, i samarbejde med Hans Fink, Poul Holm, Peter Harder, Karen Sonne Jakobsen og Frederik Stjernfelt, maj 2004.

 

"Politik som offentlig handling", i Morten Dyssel Mortensen og Niklas Olsen (red.) Tyske intellektuelle i det 20.  århundrede, Gyldendal, 2005.

 

"Løgstrup og afhængighedsetikken" i David Bugge, Pia Rose Böwadt, Peter Aaboe Sørensen (red.) Løgstrups mange ansigter, Anis, 2005.

 

"Den tunge historie og den lette fortælling om kærlighed" (18 s.) i: David Bugge og Ole Morsing (red.) Milan Kundera, Anis, 2005.

 

 Hannah Arendt, book, 148 pages, Anis 2006.

 

"Dømmekraft i pædagogisk perspektiv", Socialpædagogisk Tidsskrift, July 2007.

 

Mening i arbejdslivet, Rapport fra et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet, BDO Scanrevision og Systematic A/S, AU Outreach2007.

 

"The use of principles in ethical situations" I Concern for the other. Perspectives on the Ethics of K.E.Løgstrup. University of Notre Dame press, 2008

 

 "Den kognitive semantiks sprogsyn" sammen med Iben Sønderup. NyS 36, Museum Tusculanum, 2008.

 

"Åbenhed, pædagogik og fænomenologi", i antologien Folkeskolens filosofi - idealer, tendenser og kritik, Philosophia, August 2008.

 

Medgang med mening i Kommunikationsforums nyhedsbrev, april 2008

 

Fremtidige ledere tiltrukket af et job med mening, Lederweb.dk, 2008

 

En virksomheds identitet i forandring - Tillid, anerkendelse og ansvar i PenSam, Rapport fra et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og PenSam, AU Outreach 2008.

 

"Hannah Arendt" i Samfundstænkere, p. 415-429, Gyldendal, udkommer 1. juni 2009.

 

"Mening som det nye løsen" i Erhvervsfilosofisk antologi, Frydenlund, udkommer 15. maj 2009.

"Den meningsfulde arbejdsplads" & Anne Line Dalsgaard, in: Mening i arbejdslivet, ed. Cecilie Eriksen, Aarhus Universitetsforlag, 2009.

"The Creativity of Trust" in Trust, Sociality, Selfhood, ed. Claudia Welz & Arne Grøn, Mohr Siebeck 2010