Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Kontemplativ opmærksomhedskultur i skolen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I denne artikel præsenterer vi resultater af en kvalitativ undersøgelse af en længerevarende indsats med kontemplativ undervisning i en dansk skoleklasse. Til forskel fra de fleste andre undersøgelser på området, som vedrører kortvarige indsatser (typisk omkring 8 uger), kan denne undersøgelse vise virkninger i forbindelse med indsatser gennem et helt skoleår. Artiklen vedrører undersøgelsens kvalitative del der er baseret på deltagerobservation og interview med elever og lærere. I analyser af materialet anvender vi fænomenologisk og kulturpsykologisk teori for at belyse både enkelte deltageres oplevelser og de kontekstuelle situerede betingelser, muligheder og samspil, der har betydning for indsatsernes virkninger og deltagernes muligheder for handling og læring.
I diskussionen af undersøgelsens resultater indgår blandt andet hvorvidt kontemplativ undervisning bør betragtes som en særlig interventionsmetode eller en gennemgående opmærksomhedskultur, der tilrettelægges af lærere og præger samspil og læringsmuligheder for elever og lærere.
Original languageDanish
JournalPsyke & logos
Volume34
Issue1
Pages (from-to)152-179
Number of pages28
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 68253817