Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I tegning får børn mulighed for at give visuelt udtryk for forhold der optager dem. Den slags visuelle fremstillinger kan præsentere oplevelser, engagement og emotionelle kvaliteter der ikke er enkle at gøre sprogligt rede for. I videnskabelige undersøgelser kan børns tegninger bruges som udgangspunkt for undersøgelse af forhold, der kan være vanskelige at udtrykke sprogligt. Når børnetegninger anvendes som forskningsmateriale er det en udfordring at gøre det transparent hvordan tegninger på særlige måder bidrager til viden om det, forskeren ønsker at undersøge. Formålet med denne artikel er at gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen.

In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions, experiences, intentions and engagement that may be difficult to articulate verbally. Research can include children’s art and drawings to study phenomena such as children’s feelings, emotions, experiences, intentions and engagements. Transparency of the ways in which art and drawings in specific ways contribute to knowledge is a challenge in research. The aim of this article is to describe and discuss how the construct ‘aesthetic object’ may offer researchers an approach to children’s art and drawings that can explicitly include the researcher’s sensory and aesthetic experiences as knowledge.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume33
Issue2
Pages (from-to)343-360
Number of pages17
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2012

    Research areas

  • Forskningsmetode, Æstetiske fag/æstetik

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 52216141