Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Der er to formål med denne artikel. Det ene formål er at vise, hvordan børns tegninger kan betragtes som udtryk for børns personlige, erfaringsbaserede og kønnede orienteringer, sådan som de viser sig i børns tegninger. Børns tegninger betragtes dels som artikulationer af endnu ikke tematiseret betydning og dels som resultat af børns læring af visuelle koder og tilblivelsesmuligheder i samspil med deres omverden. Artiklens andet formål er at gøre rede for og diskutere hvordan børns tegninger kan anvendes som forskningsdata . I artiklen præsenterer jeg eksempler på forskellige tegnematerialer og hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning.

The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach:
Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness and the articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach.
A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced theoretical and methodological approaches.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume33
Issue2
Pages (from-to)385-408
Number of pages21
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 52216498