Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Maj Nielsen

Artikulationsanalyse i fænomenologisk perspektiv: kontemplativ undervisning som eksempel

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Artikulationsanalyse er et fænomenologisk baseret forslag til, hvordan forskerens opmærksomme fokus på både sproglig refleksiv viden, kropslig viden og ubevidste forforståelser kan indgå refleksivt i analyseprocessen. Artikulationsanalyse er egnet til studier af personers oplevelse af mening i en given sammenhæng, hvilket altid er en udfordring, fordi både forskeren og deltagerne i undersøgelsen oplever mening i et førstepersonsperspektiv (se også om personperspektiver i kapitel 2). Problemet med at forstå en andens førstepersonsperspektiv kan ikke løses alene ved at spørge eller bruge bestemte måleredskaber. Med et fænomenologisk udgangspunkt er subjekters oplevede mening i deres livsverden en helhed af præ-refleksiv og kropslig levet erfaring, vanebaserede opfattelser og refleksiv viden. Det gælder både hos undersøgelsesdeltagere og forskere.
Oplevelser af mening viser sig i artikulationer: fx mimik, gestik, lyde, tegninger, sprogbrug og andre tegn- og symbolsystemer. I forskerens møde med andres artikulationer i empirisk materiale fra fx observation eller interview træder mening frem hos forskeren som respons på kvaliteter i empirien – fx i form af sanselige fornemmelser og personlige og faglige associationer. I bestræbelsen på at forstå undersøgelsesdeltagernes oplevede mening kan forskeren arbejde med det empiriske materiale i en dobbelt bevægelse mellem de umiddelbart responsive meningsoplevelser og kritisk refleksion over disse, da de også er resultat af forskernes førstepersonsperspektiv og prærefleksive levede erfaringer.
Original languageDanish
Title of host publicationKvalitative analyseprocesser : med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt
EditorsLouise Bøttcher, Dorte Kousholt, Ditte Winther-Lindqvist
Number of pages24
Place of publicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Publication year2018
Pages63 - 87
Article number3
Chapter3
ISBN (print)978-87-593-3276-4
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 140885118