Department of Management

Anne Ellerup Nielsen

The social and environmental responsibility of companies: Strategic integration and focus beyond the easy solutions

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Original languageEnglish
JournalDanish Journal of Management and Business
Volume78
Issue2
Pages (from-to)53-64
Number of pages12
Publication statusPublished - 2014

    Research areas

  • virksomhedernes sociale ansvar, miljøledelse, konkurrenceevne , interessentrelationer , små og mellemstore virksomheder , Spørgeskemaundersøgelse

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 69562973