Department of Economics and Business Economics

Anna Huus Eriksson

Data Manager

CurriculumVitae


Uddannelse

2018: Cand.scient.san.publ., kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet

2016: Bach.scient.san.publ., bachelor i Folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet


Erhvervserfaring

2018-: Data Manager ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

2017: Studentermedhjælper ved Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

2015-2018: Studentermedhjælper ved Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet