Department of Law

Anette Storgaard

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

1955

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1988Lic. jur., Aarhus Universitet
1987Adjunkt, Aarhus Universitet
1984Cand.jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2017-Professor, Aarhus Universitet
2005-2017Lektor, Aarhus Universitet
2004-2005Orlov, lektor Syddansk Universitet
1988Lektor, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

  • Kriminologi
  • Straffuldbyrdelsesret
  • Alternativ konfliktløsning

 

Undervisningsområder

  • Strafferet
  • Kriminologi
  • Straffuldbyrdelsesret
  • Mægling

 

Research outputs

Børn og unge imellem hjælp og straf

Storgaard, A., 14 Jun 2022, A life in criminology - Festschrift to Jerzy Sarnecki. Robert, A. & Wahlgren, P. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 173-184 10 p.

Denmark

Storgaard, A. & Kjær Minke, L., 2022, The impact of Coed-19 on Prison conditions and Penal Policy. Dünkel, F., Harrendorf, S. & van Zyl Smit, D. (eds.). Routledge Taylor & Francis Group, p. 158 168 p. (Routledge Frontiers of Criminal Justice, Vol. 9).

Children and Juveniles between Support and Punishment

Storgaard, A., 2020, Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde: Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag. Drenkhahn, K., Geng, B., Grzywa, J., Harrendorf, S., Morgenstern, C. & Pruin, I. (eds.). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, p. 689-700

Prison Leave in Denmark: How a Tradition of Combining Rehabilitation with Discipline Developed into Putting Access to Justice at Risk

Storgaard, A., 2020, In: European Journal on Criminal Policy and Research. 26, 2, p. 213-229 17 p.

Comparable aims and different approaches: prisoner resettlement in Europe - concluding remarks

Dünkel, F., Pruin, I., Storgaard, A. & Weber, J., 1 Nov 2018, Prisoner Resettlement in Europe. Dünkel, F., Pruin, I., Storgaard, A. & Weber, J. (eds.). London and New York: Routledge, p. 481-519 39 p. (Routledge Frontiers of Criminal Justice).

Resettlement of Prisoners in a Danish context

Storgaard, A., 1 Nov 2018, Prisoner Resettlement in Europe. Dünkel, F., Pruin, I., Storgaard, A. & Weber, J. (eds.). London and New York: Routledge, p. 70-85 16 p. 2.4. (Routledge Frontiers of Criminal Justice).

Probation in Europe: Denmark

Storgaard, A. & Skov, L., 21 Dec 2017, Probation in Europe. van Kalmthout, A. & Durnescu, I. (eds.). Netherlands: Confederation of European Probation, p. 1-33 33 p. (Probation in Europe).

Dänemark

Storgaard, A., 1 Apr 2017, Elektronische überwachung von Straffälligen im europäischen Vergleich: Bestandsaufnahme und Perspektiven. Dünkel, F., Thiele, C. & Treig, J. (eds.). 1 ed. Mönschengladbach: Forum Verlag Godesberg, p. 313-324 12 p. (Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Vol. 63).

Denmark: Danish Juvenile Justice - where will it go?

Storgaard, A., 11 Jan 2017, International Handbook of Juvenile Justice. Decker, S. H. & Marteache, N. (eds.). 2. ed. Switzerland: Springer, Vol. 1. p. 267-286 20 p.

Kriminalitet og straf i et forskerperspektiv

Storgaard, A., 2017, Perspektiver på udsathed. Ramsbøl, H. & Hansen, S. J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 223-244 22 p.

Released from Prison in Denmark: Experiences vs. Ambitions

Olesen, A. & Storgaard, A., 2017, Parole and Beyond: International Experiences of Life After Prison. Armstrong, R. & Durnescu, I. (eds.). UK: Palgrave Macmillan, p. 49-76 28 p. (Palgrave Studies in Prisons and Penology).

Samfundstjeneste eller fodlænke? kan man selv vælge ?

Storgaard, A., 1 Mar 2015, In: Meddelelser. 3, p. 51-53 3 p.

After Prison You are Free

Storgaard, A., 2015, Offender release and supervision: The Role of Courts and the use of discretion. Herzog-Evans, M. (ed.). Reims, Frankrig: Wolf Legal Publishers, Vol. 1. p. 137-150 14 p.

Denmark

Storgaard, A., 2015, Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. Dünkel, F., Grzywa-Holten, J. & Horsfield, P. (eds.). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, Vol. I. p. 183-202 20 p. (Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Vol. 50).

Nordic Mediation - Comparing Denmark and Finland

Lappi-Seppälä, T. & Storgaard, A., 2015, In: Neue Kriminalpolitik. 27, 2, p. 136-147 11 p.

Samtykket, der blev tiet ihjel

Storgaard, A., 2015, Kriminalistiske Pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergaard, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 339-354 14 p.

Consent and co-operation in community supervison - Denmark and Norway

Johnsen, B. & Storgaard, A., 2014, In: European Journal of Probation. 6, 3, p. 242-259 18 p.

Denmark

Storgaard, A., 2014, Longterm Imprisonment and Human Rights. Drenkhahn, K., Dudeck, M. & Dünkel, F. (eds.). New York: Routledge, p. 106-118 (Routledge Frontiers of Criminal Justice).

Løsladelse

Storgaard, A., Fridhov, I. M., Persson, A., Svensson, K. & Ramsbøl, H., 2014, Århus: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. 71 p.

Unge i det strafferetlige system

Lappi-Seppälä, T. & Storgaard, A., 2014, In: Tidsskrift for strafferett. 4, p. 333-359 20 p.

Denmark

Storgaard, A., 2013, Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a new European Perspective: Comparative research in 11 countries. Angelika, P. & Elisavet, S-K. (eds.). Athen: Sakkoulas Publications, p. 45-61 17 p.

Lige eller ulige? Kvinder i fængsel

Storgaard, A., 2013, Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen. Gammeltoft-Hansen, T., Koch, I. E., Kristiansen, B. L. & Schaumburg-Müller, S. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 119-133 15 p.

Unge lovovertræderes strafansvar, retssikkerhed og lavalder

Storgaard, A., 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (ed.). Stockholm: Nordstedts, p. 200-215 16 p.

Denmark: Denmark

Storgaard, A., 1 Jun 2011, imprisonmant today and tomorrow. Dünkel, F. & van zyl smit, D. (eds.). 2 ed. hague/Londin/Boston: Kluwer Law International, Vol. 1. p. 175-211 36 p.

OM at få en ny chance efter fængslet

Storgaard, A., 2011, Festskrift til Per Ole Träskman. Wong, C. (ed.). Stockholm: Nordstedts, p. 445-457 12 p.

Denmark

Storgaard, A., 2010, Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments. Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P. & Pruin, I. (eds.). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, Vol. 1. p. 305-355 51 p.

Denmark

Storgaard, A., 2010, Crime and Punishment around the World: Europe. Aebi, M. & Jaquier, V. (eds.). 1 ed. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, Vol. 4. p. 85-93 9 p.

Laveste aldersgrænse for straf

Storgaard, A., 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils: Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 431-446 16 p.

Nordisk retssociologi. Status - aktuelle udfordringer - visioner

Storgaard, A. & Kristiansen, B. L., 2010, Nordisk retssociologi. Status - aktuelle udfordringer - visioner. Kristiansen, B. L. & Storgaard, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 1-15 15 p.