Aarhus University Seal

Anette Møjbæk Pedersen

 1. Trans Embryo

  Callesen, H., Pedersen, A. M., Madsen, S. E. & Jensen, E. R.

  01/01/201831/12/2019

  Project: Research

 2. Progeria-grisen

  Callesen, H., Liu, Y., Pedersen, H. S., Villemoes, K., Pedersen, A. M. & Sørensen, C. B.

  01/11/201430/06/2017

  Project: Research

 3. OPU og IVP hos kvæg

  Pedersen, H. S., Villemoes, K., Pedersen, A. M., Adamsen, J. B. F., Kristensen, R., Callesen, H., Borchersen, S., Nielsen, L., Madsen, S. E. & Jensen, E. R.

  01/06/201331/12/2015

  Project: Research

 4. GIFT: Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Pedersen, H. S., Villemoes, K., Pedersen, A. M., Adamsen, J. B. F., Kristensen, R., Callesen, H., Kadarmideen, H., Hyttel, P., Strøbech, L. & Nogueira, M.

  01/01/201301/03/2017

  Project: Research

 5. Kloning af grise

  Adamsen, J. B. F., Villemoes, K., Pedersen, A. M., Kristensen, R., Liu, Y., Li, R., Callesen, H., Jørgensen, A. L., Jakobsen, J., Sørensen, C. B., Luo, Y., Bolund, L. & Pedersen, O. G.

  01/01/201331/12/2014

  Project: Research

 6. DAGMAR: Danish Genetically Modified Animal Ressource

  Adamsen, J. B. F., Villemoes, K., Pedersen, A. M., Kristensen, R., Liu, Y., Li, R., Callesen, H., Nykjaer, A., Bentzon, J., Jørgensen, A. L., Jakobsen, J., Sørensen, C. B., Luo, Y., Bolund, L. & Pedersen, O. G.

  01/01/200931/12/2014

  Project: Research