Aarhus University Seal

Ane Kjeldgaard

 1. 2022
 2. Published

  Teknisk notat vedrørende opdatering af oplandsafgrænsning af oplande, der afvander til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. / Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik.

  2022. 17 p., (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; No. 7, Vol. 2022).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 3. Published

  UDVIKLING AF MODEL TIL UNDERSTØTTELSE AF VANDPLANLÆGNINGEN I FASTLÆGGELSEN AF KONCENTRATIONSNIVEAUER AF METALLER I DANSKE VANDLØB. / Sørensen, Peter Borgen; Damgaard, Christian; Løgstrup Bjerg, Poul et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2022. 70 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 4. 2021
 5. Published

  Vandløb 2020 : NOVANA. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rolighed, Jonas et al.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 82 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 473).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Vandløb 2019 : Kemisk vandkvalitet og stoftransport. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 452).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 7. Published

  Nyt potentialekort til minivådområdeordningen. / Børgesen, Christen Duus; Greve, Mogens Humlekrog; Bach, Eva Overby et al.

  No. 2020-0091304, 2021. 20 p., Jan 15, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  National kvælstofmodel – version 2020 : Metoderapport. / Højberg, Anker L.; Thodsen, Hans; Børgesen, Christen Duus et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2021. 104 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 9. 2020
 10. Published

  Vandløb 2018 : Novana. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rasmussen, Jes Jessen et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2020. 70 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 353).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 11. Published

  Potential for further wetland restoration in the Odense River catchment and nitrogen and phosphorus retention. / Lewandowska, Magdalena; Hoffmann, Carl Christian; Kjeldgaard, Ane.

  Aarhus : Aarhus Universitet, 2020. 60 p. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 396).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 12. Published

  Potentiale for yderligere reetablering af vådområder i Odense Å. / Lewandowska, Magdalena; Hoffmann, Carl Christian; Kjeldgaard, Ane.

  In: Vand & Jord, Vol. 27, No. 1, 2020, p. 7-11.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 13. 2019
 14. Published

  A nitrogen emission map for catchments based on stream measurements used to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in three small Danish catchments. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  2019. Abstract from Catchment Science 2019, Wexford, Ireland.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 15. Published

  Vandløb 2017. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Rasmussen, Jes et al.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 306).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Abstract number–117 Nutrient retention in restored riparian wetlands in Denmark. / Audet, Joachim; Kjeldgaard, Ane; Larsen, Søren Erik et al.

  2019. Abstract from LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 17. Published

  Abstract number–96 Is it possible to use stream measurements to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in Danish catchments? Investigating the possibility to create a nitrogen emission map for catchments. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  2019. Abstract from LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 18. Published

  Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb. / Kjeldgaard, Ane; Groom, Geoffrey Brian; Thiemer, Kirstine et al.

  2019. 37 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 19. Published

  Udvikling af vanddelen af DK-QNP til havbelastningsberegninger. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Troldborg, Lars et al.

  145 ed. Silkeborg : Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2019. 20 p. (DCE Technical reports; No. 145).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. 2018
 21. Published

  Et kvælstofudledningskort. / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kjeldgaard, Ane; Tornbjerg, Henrik et al.

  In: Vand & Jord, No. 4, 12.2018, p. 173-177.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Hvordan måles kvælstof i vandløb? / van't Veen, Sofie Gyritia Weitzmann; Kronvang, Brian; Tornbjerg, Henrik et al.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 4, 12.2018, p. 169-173.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 23. Published

  Nitrogen and Phosphorus Removal from Agricultural Runoff in Integrated Buffer Zones. / Zak, Dominik; Kronvang, Brian; Carstensen, Mette et al.

  In: Environmental Science & Technology, Vol. 52, No. 11, 05.06.2018, p. 6508-6517.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Kortlægning af ålegræsenge med ortofotos : - muligheder og begrænsninger. / Bachmann Ørberg, Sarah; Groom, Geoffrey Brian; Kjeldgaard, Ane et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 68 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 265).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 25. Published

  Mapping eelgrass beds with orthophotos. / Ørberg, Sarah Bachmann; Groom, Geoffrey Brian; Kjeldgaard, Ane et al.

  2018. Abstract from 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems, Nyborg, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 26. Published

  Overvågning af vådområder 2015. / Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim; Ovesen, Niels Bering et al.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 293).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 27. Published
 28. Published

  Søer 2016 : NOVANA. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Landkildehus, Frank et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. 84 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 259).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 29. Published

  Vandløb 2016 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport : NOVANA. / Thodsen, Hans; Tornbjerg, Henrik; Windolf, Jørgen et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. 54 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 270).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 30. 2017
 31. Published

  Søer 2015 : Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 207. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 32. 2016
 33. Published

  Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb. / Baattrup-Pedersen, Annette; Kjeldgaard, Ane; Jepsen, Niels et al.

  2016. 26 p., Dec 05, 2016. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 34. Published

  Pilotprojekt vedrørende kvalitetssikring af § 3-vandløbstema. / Kjeldgaard, Ane.

  2016. 14 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 35. Published

  Teknisk anvisning til gennemgang og kvalitetssikring af kortgrundlaget over de § 3-beskyttede vandløb. / Kjeldgaard, Ane.

  2016. 14 p., (Teknisk anvisning).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 36. Published

  Vandløb 2015 : NOVANA. / Thodsen, Hans; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 68 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 206).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 37. 2015
 38. Published

  Vandløb 2014 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Silkeborg : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 54 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 165).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 39. Published

  Effekt af randzoner. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Kjeldgaard, Ane; Jensen, Poul Nordemann.

  No. 1571865, 2015. 15 p., Nov 24, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 40. Published
 41. Published

  Beregning af 20 meter randzone. / Kjeldgaard, Ane.

  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2015.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 42. Published
 43. Published

  Søer 2013 : NOVANA. / Bjerring, Rikke; Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 74 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 122).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 44. Published

  Søer 2014 : NOVANA. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Nielsen, Anders et al.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. (Videnskabelig rapport fra DCE, Vol. 166).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 45. Published

  Vandløb 2013 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 50 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 121).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 46. 2014
 47. Published

  Baggrundsbelastning med total N og nitrat-N. / Bøgestrand, Jens; Kronvang, Brian; Windolf, Jørgen et al.

  2014. 11 p., Jun 30, 2014. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

 48. Published

  Etablering af ”intelligent” udlagte randzoner. / Kronvang, Brian; Blicher-Mathiesen, Gitte; Andersen, Hans Estrup et al.

  2014. 46 p., Apr 25, 2014. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 49. 2013
 50. Published

  Vandløb 2012 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 84 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 75).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 51. Published

  Søer 2012 : NOVANA. / Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 84 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 76).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 52. 2012
 53. Published
 54. Published

  Søer 2011 : NOVANA. / Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 100 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 33).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 55. Published

  Vandløb 2011 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 70 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 32).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 56. 2011
 57. Published

  Søer 2010 : NOVANA. / Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2011. 64 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 5).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 58. Published

  Vandløb 2010 : NOVANA. / Windolf, Jørgen; Wiberg-Larsen, Peter; Bøgestrand, Jens et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2011. 46 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 4).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 59. 2010
 60. Published

  Vandløb 2009 : NOVANA. / Wiberg-Larsen, Peter; Windolf, Jørgen; Baattrup-Pedersen, Annette et al.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2010. 98 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 804, Vol. 804).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 61. 2007
 62. Published

  Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark : Fagligt grundlag for et nationalt kort. / Blicher-Mathiesen, G.; Bøgestrand, J.; Kjeldgaard, A. et al.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 66 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 616).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 63. 2005
 64. Published

  I&CLC2000 CORINE Land Cover update in Denmark. Final Report to European Commission DG Regio and EEA. / Stjernholm, M.; Kjeldgaard, A.

  National Environmental Research Institute, 2005. 43 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 65. 2000
 66. Published

  Areal Informations Systemet - AIS. / Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø. et al.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 110 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 67. Published

  The Area Information System - AIS. / Stjernholm, Michael; Olsen, Bent Østergård; Müller-Wohlfei, Dirk-Ingmar et al.

  Ministry of Environment and Energy, Denmark., 2000.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 68. 1996
 69. Published

  CORINE+ : Kortlægning af arealanvendelse. / Stjernholm, M.; Kjeldgaard, A.

  In: Det Må Ud, Vol. uge 45, 1996, p. 1-6.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication