Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andreas Hjort Møller

Postdoc

Curriculum Vitae

Født i 1983 i Aarhus, cand.mag. fra Aarhus Universitet 2010 (Hovedfag Tysk, sidefag Græsk), ph.d. fra Aarhus Universitet 2013 i tysk litteratur, ph.d.-stipendiat 2008-2012, studieophold på Eberhard Karls Universität Tübingen (2007), og Freie Universität Berlin (2011), pædagogikumkandiat Skive Gymnasium & HF 2012-13, lektor ved Herning Gymnasium fra 2013 og frem, ekstern lektor ved Aarhus Universitet i forårssemestret 2015 (Tekst og Kultur I), studier i latin på Københavns Universitet i forårssemestret 2017 og frem, sidefag i latin fra disse universiteter juli 2018.

Fra 1.1.2018 postdoc ved projektet Middelalderisme i dansk romantisk litteratur på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik og samtidig lektor på Herning Gymnasium.