Department of Law

Anders Nørgaard Laursen

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationality

Danish

 

Qualifications

2015Master of Laws, Aalborg University
2011PhD degree, Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University
2006Master of Science in Business Administration and Commercial Law, Aalborg University

 

Academic positions

2016-Professor, Department of Law, Aarhus University
2013-2016Associate Professor, Department of Law, Aarhus University
2012-2013Postdoc, Department of Law, Aarhus University
2011-2012Assistant Professor, Department of Law, Aarhus University
2008-2011PhD Fellow, Department of Law, Aarhus University

 

Research areas

  • Danish and international tax law

 

Teaching areas

  • Danish and international tax law 

 

Publications

Fast driftssted og hjemmekontorer

Laursen, A. N., 2022, In: SR-Skat. p. 136-148 13 p.

International skatteret 2021-2022(1)

Laursen, A. N., 2022, In: SR-Skat. p. 93-102 10 p.

Kommentar til statsskatteloven

Laursen, A. N., 2022, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Tilsynsarbejde og fast driftssted

Laursen, A. N., 2022, In: Revision & Regnskabsvaesen. 2, p. 90-94 5 p.

International skatteret 2020-2021 (2)

Laursen, A. N., Oct 2021, In: SR-Skat. 7, p. 326-331 6 p., SR.2021.326 .

Nye regler om fast driftssted i dansk ret

Laursen, A. N., Oct 2021, In: Revision & Regnskabsvæsen. 10, p. 22-39 18 p., RR.10.2021.22.

Præcedens: Kruse-dommen: kommanditisters fradragskonto og praksisændringer

Laursen, A. N., Oct 2021, In: Taxo. 7, p. 48-52 5 p., Taxo.2021.07 .

Kommentarer til udvalgte afgørelser - Hjemmehørende i en kontraherende stat og begreberne "kollektivt investeringsinstitut" og kollektivt investeringsinstrument" (SKM2021.219.SR)

Laursen, A. N., Sep 2021, In: Revision & Regnskabsvæsen. 9, p. 88-97 10 p., RR.SM.2021.9.

International skatteret 2020-2021 (1)

Laursen, A. N., Mar 2021, In: SR-Skat. 3, p. 124-133 10 p., SR.2021.124 .

Rentefikseringsdommen

Laursen, A. N., Mar 2021, In: Taxo. 3, p. 26-30 5 p.

Kommentarer til udvalgte afgørelser - Tilflytning og 10-dages reglen (SKM2020.32.SR og SKM2020.33.SR)

Laursen, A. N., Jan 2021, In: Revision & Regnskabsvæsen. 1, RR.SM.2021.1.

Beskatning af forældre og børn

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & I. L. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 789-797

Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 759-788

Indledning

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 51-60

International skatteret

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., L. M., Laursen, A. N. & I. L. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 1157-1227

Omgåelse og misbrug

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 135-156

Skattelovgivningens struktur

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 61-74

Skattemyndighederne og deres opgaver

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 75-106

Stiftelse af selskaber mv.

Laursen, A. N., 2021, Lærebog om indkomstskat. Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & I. L. (eds.). 19 ed. København: Djøf Forlag, p. 703-723

Aktieombytning: udbytte eller aktieavance? - nogle bemærkninger om omgåelse mv. (SKM2020.98.SR og SKM2019.232.SR)

Laursen, A. N., 2020, In: Revision & Regnskabsvaesen. 6, p. 97-105 9 p., RR.SM.2020.6.

Dobbeltbeskatning, skatteflugt og skadelig skattekonkurrence: nogle fremtidige perspektiver

Laursen, A. N., 2020, Skattely : skatteplanlægning, skatteflugt og misbrug. Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, p. 119-141 23 p.

Gevinst på gæld og den retskildemæssige værdi af den juridiske vejledning - nogle kritiske bemærkninger til SKM2020.64.LSR

Laursen, A. N., 2020, In: SR-Skat. 5, p. 208-219 12 p., SR.2020.208.

International skatteret 2019-2020 (1)

Laursen, A. N., 2020, In: SR-Skat. 3, p. 101-112 12 p., SR.2020.101.

International skatteret 2019-2020 (2)

Laursen, A. N., 2020, In: SR-Skat. SR.2020.303.

Præcedens: California Kleindienst

Laursen, A. N., 2020, In: Taxo. 3, p. 58-61 3 p.

Præcedens: Playboy-dommen: Selskabers skatteretlige nationalitet

Laursen, A. N., 2020, In: Taxo. 7

Skattely: skatteplanlægning, skatteflugt og misbrug

Laursen, A. N. (ed.) & Madsen, L. (ed.), 2020, Ex Tuto Publishing. 160 p.

Skatteret - Grundlæggende principper

Laursen, A. N., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 21 ed. København: Djøf Forlag, p. 107-120

Underleverandører og fast driftssted: nogle kritiske bemærkninger til SKM2019.334.VLR

Laursen, A. N., 2020, In: Revision & Regnskabsvaesen. 1, p. 83-89 7 p., RR.SM.2020.1.

International skatteret 2018-2019

Laursen, A. N., Oct 2019, In: SR-Skat. p. 324-333 10 p.

Aage Haugland-dommen

Laursen, A. N., 2019, In: Taxo. November, p. 38-41 4 p.

Beskatning af forældre og børn

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 777-785 9 p.

Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 747-775 29 p.

Bevola-dommen, NN-dommen og de danske sambeskatningsregler: en status

Laursen, A. N., 2019, In: Revision & Regnskabsvæsen. 7, p. 24-34 11 p., RR.7.2019.24.

Fast driftsstedsbegrebet i intern dansk ret og betydningen af 2017-opdateringen af OECD's modeloverenskomst

Laursen, A. N., 2019, In: SR-Skat. p. 184-198 15 p., SR.2019.184.

Fuld skattepligt ved tilflytning og betydningen af kendelser, som er offentliggjort uden SKM-nummer

Laursen, A. N., 2019, In: Revision & Regnskabsvæsen. 9, p. 81-89 9 p.

Indledning

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 49-58 10 p.

International skatteret

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 1135-1213 79 p.

Koncernbeskatning

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 977-997 21 p.

Nekrolog: Aage Michelsen (3. november 1940-27. september 2019)

Laursen, A. N., 2019, In: Revision & Regnskabsvaesen. 12, p. 16-17 2 p., RR.12.2019.16.

Omgåelse og misbrug

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 131-152 22 p.

Overførsel af en gevinstmulighed, beskatning af urealiserede værdistigninger på anparter og A/B-modeller (SKM2019.30.SR)

Laursen, A. N., 2019, In: Revision & Regnskabsvaesen. 4, p. 83-90 8 p., RR.SM.2019.4.

Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 711-745 35 p.

Sambeskatning

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 999-1021 23 p.

Skattelovgivningens struktur

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 59-73 15 p.

Skattemyndighederne og deres opgaver

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 75-101 27 p.

Stiftelse af selskaber

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 691-709 19 p.

Subjektiv skattepligt for personer

Laursen, A. N., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Djøf Forlag, p. 787-842 56 p.

The Never Ending Story: sambeskatningsreglerne og EU-retten

Laursen, A. N., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 363-390 28 p.

Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules (Denmark)

Laursen, A. N. & Madsen, L., 2018, Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules. Rosenblatt, P. & Tron, M. E. (eds.). International Fiscal Association, Vol. 103 A. p. 5-24 20 p. (Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. 103 A).

Corporate Tax Residence and Mobility (Denmark)

Schmidt, P. K., Laursen, A. N. & Lilja, T. M., 2018, Corporate Tax Residence and Mobility : EATLP Annual Congress Lódz 1–3 June 2017. Traversa, E. (ed.). IBFD, p. 235-263 29 p. (E A T L P International Tax Series, Vol. 16).

International skatteret 2017-2018

Laursen, A. N., 2018, In: SR-Skat. 2018, p. 255-268 14 p.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Skattemæssig kvalifikation af en udenlandsk fond og forholdet mellem intern ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (SKM2018.376.HR)

Laursen, A. N., 2018, In: Revision & Regnskabsvæsen. 2018, 12, p. 71-78 8 p.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Minktæver, juletræsavlere og andet godtfolk - hvornår udøver et udenlandsk foretagende virksomhed her i landet?

Laursen, A. N., 2018, In: Revision & Regnskabsvaesen. 2018, 7, p. 81-89 9 p.

Skattemæssig kvalifikation af en udenlandsk fond, dobbeltbeskatningsoverenskomstbeskyttelse og EU-retten (SKM2017.539.VLR)

Laursen, A. N., 2018, In: Revision & Regnskabsvaesen. 2, p. 79-86 8 p., RR.SM.2018.2.

When Are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law? Comments Based on Recent ECJ Decisions

Bundgaard, J., Schmidt, P. K., Tell, M., Laursen, A. N. & Aarup, L. B., 2018, In: European Taxation. 58, 4, p. 130-139 10 p.

Ændringer af fast driftsstedsdefinitionen afledt af BEPS-projektet

Laursen, A. N., 2018, In: SR-Skat. 2, p. 111-123 13 p., 2018.111.

Aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk selskab, EU-retten og tredjelande (SKM2016.154.SR)

Laursen, A. N., 2017, In: Revision & Regnskabsvæsen. 2, p. 97-104 8 p., RR.SM.220.17.

Begrænset skattepligt og fordelingen af beskatningsretten mellem domicilland og kildeland

Laursen, A. N., 2017, International skatteret. Michelsen, A., Dalgas, A. S. & Laursen, A. N. (eds.). 4 ed. Karnov Group, p. 310-417 108 p.

Beskatning af forældre og børn

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 729-737

Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Djøf Forlag, p. 701-728 28 p.

Corporate Tax Residence and Mobility (Denmark)

Lilja, T. M., Schmidt, P. K. & Laursen, A. N., 2017

EU-skatteret - de økonomiske frihedsrettigheder og de direkte skatter

Laursen, A. N., 2017, International skatteret. Michelsen, A., Dalgas, A. S. & Laursen, A. N. (eds.). 4 ed. Karnov Group, p. 599-653 55 p.

EU-skatteret - introduktion

Laursen, A. N., 2017, International skatteret. Michelsen, A., Dalgas, A. S. & Laursen, A. N. (eds.). 4 ed. Karnov Group, p. 110-120 11 p.

International skatteret

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Djøf Forlag, p. 1087-1164 78 p.

International skatteret 2016-2017

Laursen, A. N., 2017, In: SR-Skat. 2017, 4, p. 198-214 17 p., SR.2017.198.

Mellem brug og misbrug: Hvor GAAR grænsen? nogle kritiske bemærkninger til SKM2017.333.SR

Laursen, A. N., 2017, In: SR-Skat. p. 315-327 13 p., 2017.315.

Skattemyndighederne og deres opgaver

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Djøf Forlag, p. 77-102 26 p.

Stiftelse af selskaber mv.

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Djøf Forlag, p. 837-856 20 p.

Subjektiv skattepligt for fysiske personer

Laursen, A. N., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17 ed. Djøf Forlag, p. 739-794 56 p.

Tilflytning og fuld skattepligt: hvad ligner egentlig ferie? (SKM2017.180.LSR)

Laursen, A. N., 2017, In: Revision & Regnskabsvæsen. 8, p. 77-81 5 p., RR.SM.2017.8.

International skatteret 2015-2016

Laursen, A. N., 2016, In: SR-Skat. p. 229-240 12 p., SR.2016.229.

Kommentarer til udvalgte afgørelser (SKM20155.634.SR og SKM2015.644.SR - fast driftssted)

Laursen, A. N., 2016, In: Revision & Regnskabsvæsen. p. 81-86 6 p., RR.SM.2016.81.

Kommentarer til udvalgte afgørelser - SKM2016.281.HR - rette indkomstmodtager og udbytte

Laursen, A. N., 2016, In: Revision & Regnskabsvæsen. p. 101-105 RR.SM.2016.101.

Arbejdsudleje - regelkollision, overgang i skattepligt og indeholdelsesforpligtelse

Laursen, A. N., 2015, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 440, p. 3050-3058 9 p., ART20150009-TFS.

Beskatning af forældre og børn

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 743-751 9 p.

Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 713-741 29 p.

Genoptagelse efter C-48/13, Nordea Bank Danmark - styresignal i høring

Laursen, A. N., 2015, In: SR-Skat. 3, p. 113-116 4 p., SR.2015.113.

International skatteret

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1107-1176 70 p.

International skatteret 2014-2015

Laursen, A. N., 2015, In: SR-Skat. 4, p. 177-186 10 p., SR.2015.177.

Skattebasens integritet: om misbrug og den afbalancerede fordeling af beskatningsretten

Laursen, A. N., 2015, Den evige udfordring: omgåelse og misbrug i skatteretten. Bundgaard, J., Jensen, D. R. & Winther-Sørensen, N. (eds.). Khb.: Ex Tuto Publishing, p. 203-237 35 p.

Skattemyndighederne og deres opgaver

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 79-106 28 p.

Stiftelse af selskaber mv.

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 857-875 19 p.

Subjektiv skattepligt for fysiske personer

Laursen, A. N., 2015, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J., Jeppesen, I. L., Laursen, A. N. & Madsen, L. (eds.). 16 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 753-810 58 p.

The Danish Group Taxation Regime and EU Law – Clarification under way?

Laursen, A. N., 2015

Anmeldelse: Ole Gjems-Onstad & Eivind Furuseth (red.), Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Laursen, A. N., 2014, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1, p. 150-151

Entreprisevirksomhed og fast driftssted

Laursen, A. N., 2014, In: SR-Skat. 1, p. 31-47

Exitskat og henstandssaldoen - er der fradrag for renter? Om ministersvar og lovfortolkning

Laursen, A. N., 2014, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 41, p. 732 4987 TfS 2014.

International skatteret 2013-2014

Laursen, A. N., 2014, In: SR-Skat. p. 216-226 11 p.

OECD's Modeloverenskomst og FN's Modeloverenskomst - en sammenligning

Laursen, A. N., 2014, In: Skat Udland. 367, 13 p.

The Nordea Bank Denmark Case (C-48/13)

Laursen, A. N., 2014, In: Nordic Tax Journal. 2, p. 231-242 12 p.

International skatteret

Laursen, A. N., 2013, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Askholt, S., Bolander, J., Engsig, J. & Madsen, L. (eds.). 15. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1078-1116 39 p.

International skatteret 2012-2013

Laursen, A. N., 2013, In: SR-Skat. 4, p. 217-225 9 p.

Nogle bemærkninger om hjemting som betingelse for begrænset skattepligt af lønindkomst

Laursen, A. N., 2013, In: SR-Skat. 3, p. 158-170 13 p.

Selskabers mobilitet - skatteretlige problemstillinger

Laursen, A. N., 2013, Selskaber - aktuelle emner. Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 227-253

Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax Planning

Laursen, A. N., 2012, In: International Transfer Pricing Journal. 19 , 5, p. 341-349 9 p.

Enhanced Efforts against Perceived No-Tax Corporations

Laursen, A. N., 2012, In: International Transfer Pricing Journal. 19, 6, p. 420-425 6 p.

Enterprise Services

Laursen, A. N. & Noes, P., 2012, In: Cahiers de Droit Fiscal International. 97a

Enterprise services

Noes, P. & Laursen, A. N., 2012, In: Skat Udland. 8, 309, p. 535-552 18 p.

Fast driftssted - foreslåede ændringer af kommentarerne til OECD's Modeloverenskomst

Laursen, A. N., 2012, In: SR-Skat. 1, p. 45-58 14 p.

Kommissionærer og fast driftssted i lyset af Dell-sagen

Laursen, A. N., 2012, In: Skat Udland. 4, 140, p. 235-

Lidt mere om subjektiv skattepligt for selskaber med begrænset ansvar

Laursen, A. N., 2012, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 51, 799, p. 5814-5823 10 p.

Permanent Establishment – an analysis of article 5 of the OECD Model

Laursen, A. N., 2012, Yearbook For Nordic Tax Research: Tax Expenditures. Bolander, J. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag

Subjektiv skattepligt for ”selskab med begrænset ansvar” omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 – en kritisk kommentar til TfS 2021, 281 LSR

Laursen, A. N., 2012, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 21, 333, p. 2538-2547 10 p.

Fast driftssted

Laursen, A. N., 2011, Kbh.: Djøf Forlag. 315 p.

Fast driftssted: En analyse af artikel 5 i OECD's modeloverenskomst

Laursen, A. N., 2011, Aarhus: Aarhus School of Business, Aarhus University. (PHD Thesis; No. 2011:10).

Iværksætteraktier - L94

Laursen, A. N., 2011, In: Revision og Regnskabsvaesen. 2011/11, 58

Repræsentant med hjemmekontor - fast driftssted

Laursen, A. N., 2011, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 684

Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU-retten

Laursen, A. N., 2010, In: Skat Udland. 2010, 3, p. 169-191 23 p.