Anders Galatius

Vurdering af regulering af gråsæl og fugle i Natura 2000-området Ertholmene

Research output: Contribution to memorandum/expositionMemorandum contribution

Original languageDanish
Publication year26 Feb 2016
Number of pages7
Publication statusPublished - 26 Feb 2016
SeriesNotat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 114367786