Anders Galatius

Arter 2015: NOVANA

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

Denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af arter i NOVANA i 2015.
Overvågningen omfatter primært udvalgte plante- og dyrearter omfattet af
Habitatdirektivet. Artsovervågning i NOVANA har til formål at bidrage med konkret
viden om ændringer i arternes udbredelse og bestandsstørrelse og dermed
tilvejebringe et fagligt grundlag for at vurdere deres bevaringsstatus.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages128
ISBN (Print) 978-87-7156-239-2
Publication statusPublished - 13 Jan 2017
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number209

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108116249