Anders Galatius

Arter 2012-2017

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

I denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af arter i NOVANA for
perioden 2012-2017. Overvågningen omfatter udvalgte plante- og dyrearter
omfattet af Habitatdirektivet. Artsovervågningen i NOVANA har til formål at bidrage
med konkret viden om ændringer i arternes udbredelse og bestandsstørrelse.
Rapporten indgår i grundlaget for Danmarks afrapportering til EU i henhold til
Habitatdirektivet.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume358
Number of pages208
ISBN (Print)978-87-7156-457-0
ISBN (Electronic)2244-9981
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - May 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 187260146