Anders Galatius

 1. 2020
 2. Published

  Sælers bevægelsesadfærdsmønstre i Limfjorden og de omkringliggende åer : Analyser af adfærd af spættede sæler mærket med satellitsender i Limfjorden i relation til åer med havørredproduktion. / Teilmann, Jonas; Stepien, Emilie Nicoline; Sveegaard, Signe; Dietz, Rune; Balle, Jeppe Dalgaard; Kyhn, Line Anker; Galatius, Anders.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 28 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 176).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 3. Published

  Arter 2012-2017. / Therkildsen, Ole Roland; Wind, Peter; Elmeros, Morten; Alnøe, Anette Baisner; Bladt, Jesper; Mikkelsen, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Galatius, Anders; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 208 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. 2019
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. 2018
 9. Published

  Sæler i ferskvand. / Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  2018. 8 p.

  Research output: Contribution to memorandum/expositionQuestion & Answer/hearing contribution

 10. Published

  Arter 2016 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas; Therkildsen, Ole Roland; Mikkelsen, Peter; Bladt, Jesper.

  Aarhus Universitet, DCE, 2018. 40 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 262).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published
 12. Published

  Artsovervågning af sæler : Teknisk anvisning M16, ver. 2. / Teilmann, Jonas; Galatius, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 13. Published

  Havpattedyr - sæler og marsvin. / Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2016: NOVANA. ed. / Jens Würgler Hansen. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. p. 85-97 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 253).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 14. Published

  Spæklagets tykkelse hos danske marsvin og sæler. / Kyhn, Line Anker; Galatius, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2018. 9 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M31, ver.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. 2017
 16. Published

  Wadden Sea Quality Status Report 2017 : Marine mammals. / Jensen, L.F.; Teilmann, Jonas; Galatius, Anders; Pund, Ralf; Czeck, Richard; Jess, A.; Siebert, Ursula; Körber, Peter ; Brasseur, S.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2017. 29 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published

  Marine mammals in Finnish, Russian and Estonian waters in relation to the Nord Stream 2 project : Expert Assessment. / Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Tougaard, Jakob.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 80 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 238).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published

  Marine mammals in the Baltic Sea in relation to the Nord Stream 2 project : Baseline report. / Teilmann, Jonas; Galatius, Anders; Sveegaard, Signe.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 52 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 236).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Arter 2015 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Bladt, Jesper; Mikkelsen, Peter; Therkildsen, Ole Roland; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Wiberg-Larsen, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Galatius, Anders; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 128 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 209).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. 2016
 21. Published

  Mulige effekter af projektet "Siemens vindmøllepark" på marsvin, sæler og fugle i Nissum Bredning. / Petersen, Ib Krag; Kyhn, Line Anker; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Tougaard, Jakob; Nielsen, Rasmus Due.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 66 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 22. Published

  Vurdering af regulering af gråsæl og fugle i Natura 2000-området Ertholmene. / Galatius, Anders; Teilmann, Jonas; Nielsen, Rasmus Due.

  2016. 7 p., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Contribution to memorandum/expositionMemorandum contribution

 23. Published

  Konflikter mellem sæler og fiskeri i Danmark : baggrund og studier i sælers biologi og interaktioner med fiskeriet. / Galatius, Anders; Olsen, Morten Tange; Teilmann, Jonas.

  DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2016. 36 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 184).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published

  TSEG Grey Seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in 2015-2016. / Brasseur, Sophie; Czeck, Richard; Galatius, Anders; Jensen, Lasse Fast; Jess, Armin; Körber, Peter ; Pund, Ralf; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  2016. 3 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. 2015
 26. Published

  Arter 2014 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Mikkelsen, Peter; Bladt, Jesper; Wind, Peter; Teilmann, Jonas; Galatius, Anders; Wiberg-Larsen, Peter.

  2015. 74 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 168).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 27. Published

  Screeninger 2013 - 2015. / Holm, Thomas Eske; Tougaard, Jakob; Petersen, Ib Krag; Balle, Jeppe Dalgaard; Dahl, Karsten; Teilmann, Jonas; Hermannsen, Line; Kyhn, Line Anker; Sveegaard, Signe; Josefson, Alf Bernhard; Nielsen, Rasmus Due; Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten; Wind, Peter; Søgaard, Bjarne; Galatius, Anders; Stjernholm, Michael; Juul, Maja Nastasia .

  No. 13685, 2015. 338 p., Oct 08, 2015. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 28. Published
 29. Published
 30. Published

  Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2015. / Galatius, Anders; Brasseur, Sophie; Czeck, Richard; Jensen, Lasse Fast; Jes, Armin; Körber, Peter ; Pund, Ralf; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2015. 4 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 31. Published

  Arter 2012-2013 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Bladt, Jesper; Mikkelsen, Peter; Wiberg-Larsen, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 82 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 124).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 32. Published

  Grey Seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in 2014-2015. / Brasseur, Sophie; Czeck, Richard; Galatius, Anders; Jensen, Lasse Fast; Jes, Armin; Körber, Peter ; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2015.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 33. Published

  Guidelines for seal abundance monitoring in the HELCOM area 2014. / Galatius, Anders; Ahola, Markus; Härkönen, Tero; Jüssi, Ivar; Karlsson, Olle; Verevkin, Mikhail.

  HELCOM, 2015. 10 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 34. Published

  Havpattedyr - sæler og marsvin. / Galatius, Anders; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2013: NOVANA. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. p. 87-99 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 123).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 35. Published

  Havpattedyr - sæler og marsvin. / Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2014: NOVANA. ed. / Jens Würgler Hansen. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. p. 86-97 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 167).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 36. Published

  Marine mammals - Investigations and preparation of environmental impact assessment for Kriegers Flak Offshore Wind Farm. / Dietz, Rune; Galatius, Anders; Mikkelsen, Lonnie; Nabe-Nielsen, Jacob; Riget, Frank Farsø; Schack, Henriette; Skov, Henrik; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas; Thomsen, Frank.

  Energinet.dk, 2015. 208 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 37. 2014
 38. Published

  Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2014 - The highest pup count yet. / Galatius, Anders; Brasseur, Sophie; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Jensen, Lasse Fast; Körber, Peter ; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2014. 4 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 39. Published

  Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Søgaard, Bjarne; Nygaard, Bettina; Johansson, Liselotte Sander; Wiberg-Larsen, Peter; Dahl, Karsten; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 98).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 40. Published

  Bidrag til spørgsmål 361-365 til Miljøudvalget og Samråd AC i FLF om sæler og fiskeri. / Teilmann, Jonas; Galatius, Anders.

  2014. 6 p., May 19, 2014. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published

  Grey Seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in 2013-2014. / Brasseur, Sophie; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Galatius, Anders; Jensen, Lasse Fast; Körber, Peter ; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2014. 3 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 42. Published

  Sælers spæktykkelse som indikator for miljøtilstand og årsager til variation i spæklaget. / Galatius, Anders.

  2014. 3 p., Aug 22, 2014.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 43. 2013
 44. Published
 45. Published

  Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2013 – Is the population growth rate slowing down? / Galatius, Anders; Brasseur, S.; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Jensen, Lasse Fast; Ramdohr, Sven; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Körber, Peter ; Klöpper, Sascha.

  Common Wadden Sea Secretariat, 2013. 3 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 46. Published

  Grey seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in 2012-2013. / Brasseur, S.; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Galatius, Anders; Jensen, L F; Körber, Peter ; Siebert, U.; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  2013. 2 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 47. Published

  Havpattedyr - sæler og marsvin. / Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2012. ed. / Jens Würgler Hansen. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. p. 90-101 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 77).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 48. Published

  Overvågning af arter 2004-2011 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Elmeros, Morten; Bladt, Jesper Stentoft; Mikkelsen, Peter; Wiberg-Larsen, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Galatius, Anders; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 240 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 50).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 49. Published

  Population growth rate, abundance and distribution of marine mammals. / Härkönen, Tero; Galatius, Anders; Bräeger, Stefan; Karlsson, Olle; Ahola, Markus.

  Helsinki Commission - HELCOM, 2013. 34 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 50. 2012
 51. Published

  Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2012. / Galatius, Anders; Brasseur, S.; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Jensen, L.F.; Körber, Peter ; Siebert, U.; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  2012. 3 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 52. Published

  Artsovervågning af sæler : Ver. 1. / Teilmann, Jonas; Galatius, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 8 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M16).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 53. Published

  Checklist of Baltic Sea macro-species : Baltic Sea Environment Proceedings. / et al.

  Helsinki : Helsinki Commission, 2012. 203 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 54. Published

  Development of a set of core indicators : Interim report of the HELCOM CORESET project. / et al.

  Helsinki, 2012. 101 p. (Baltic Sea Environment Proceedings, Vol. 129A).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 55. Published

  Havpattedyr - sæler og marsvin. / Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2011: NOVANA. ed. / Jens Würgler Hansen. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. p. 84-97 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 34).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 56. Published

  Interim report of the HELCOM CORESET project : Part B: Descriptions of the indicators. / et al.

  129B ed. Helsinki : Helsinki Commission, 2012. 219 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 57. Published

  Karakterisering af de biologiske forhold i de danske havområder. / Henriksen, Peter; Møller, Eva Friis; Dahl, Karsten; Stæhr, Peter Anton; Hansen, Jørgen L.S.; Dahl-Pommer, Christina; Teilmann, Jonas; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Andersen, Signe May; Petersen, Ib Krag; Sørensen, Thomas Kirk; Vinther, Morten.

  2012. 97 p., (Notat).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 58. 2011
 59. Published

  Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2011 : Solid increases in total number as well as pups. / Galatius, Anders; Brasse, S.; Czeck, Richard; Diederichs, Britta; Jensen, L.F.; Körber, Peter ; Siebert, Ursula; Teilmann, Jonas; Klöpper, Sascha.

  2011. 3 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 60. Published

  Overvågning af sæler. / Galatius, Anders; Teilmann, Jonas.

  Marine områder 2010: NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. ed. / Jens Würgler Hansen; Ditte Louise Jansen Petersen. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2011. p. 80-82 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 6).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review