Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen

PhD-stipendiat

  • Tuborgvej 164

    2400 København NV

    Denmark

Personal profile

Education/Academic qualification

Cand.pæd.pæd.psyk - Kandidat i Pædagogisk Psykologi, Aarhus University (AU)

Award Date: 1 Jun 2017

Keywords

  • Pedagogical psychology
  • Man and technology