Agnete Larsen

Associate Professor

Arbejdsadresse
Biomedicinsk institut, 3 sal Bygn1240-42 Bartholins alle 6 (Bartholinbygningen) 8000 Aarhus C

Uddannelse
2007 Adjunktpædagogikum –
2005 Ph.d. i medicin
2002 cand.med Aarhus Universitet
2000-2002 forskningsår ved Institut for Neurobiologi og Neuroanatomi, Aarhus Universitet
1992 Student, Svendborg Gyminasium

Ansættelser
2011- lektor ved Institut for Biomedicin (tidligere Institut for farmakologi), Aarhus Universitet
2010-2011 lektor ved Institut for Anatomi, Aarhus Universitet
2006-2010 Adjunkt ved Institut for Anatomi,, Aarhus Universitet
2005-2005 Forskningsassistent ved Institut for Anatomi
2002-2005 Ph.d.stipendiat ved Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet
2000-2001 forskningsårstipendiat ved Neurobiologi Aarhus Universitet

Undervisning og supervision
Siden 2000 undervist i fagene histologi, neuroanatomi, neurodissektion, og farmakologi for medicinstudenter, farmakologi for tandlægestuderende og lægemiddelvidenskab for molekylærmedicin- og medicinalkemistuderende. Nuværende og tidligere vejleder for 12 projekt, bachelor og speciale og forskningsårsstuderende og 9 ph.d.studerende.
Kursusansvarlig for farmakologi for tandlægestuderende, bachelorseminar for medicinstuderende (Tænk på hjertet) (forår 2013) og valgfagene for 3 semester medicinstuderende (fosterudvikling og infertilitet) (2013-) Forstå de store sygdomme -Cancer (efterår 2014-), Anvendelse af Diagnostika (2015-) ved master uddannelsen i optometri og synsvidenskab, AU


Administrativ erfaring

2015- Tilrettelægger og kursus administrator, Anvendelse af Diagnostika ved masteruddannelsen i Optometri og Synsvidenskab, AU
2014- Medlem af rådgivningspanel ved Forskerskolen ClinFo, AU
2014- Medlem af af forbehandlerpanel ved Forskerskolen ved Biomedicin AU
2014- Tilrettelægger og kursusadministrator, 3 semesters valgfag i Forstå de store sygdomme- cancer
2013- Tilrettelægger og kursusadministrator, 3 semester valgfag i infertilitet og fosterudvikling
2013 Organisator og administrator af bachelorseminar Tænk på Hjertet, for medicinstuderende
2013 Medlem af arbejdsgruppen for kandidatuddannelse i optometri og jordemodervidenskab
2011-15 Formand for undervisningsudvalget, farmakologi
2011-14 Medlem af arbejdsmiljøgruppe Bartholinbygningen
2005-2010 Medlem af samarbejdsudvalget Anatomisk Institut
2005-11 dyrestaldsudvalget, Anatomi

Øvrige aktiviteter
Reviewer ved internationale peer-revied tidsskrifter, deltagelse i ph.d, og postdoc-bedømmelse, formidling af viden om lægemidler til gymnasieskoler og folkeuniversitetet

Forskningsinteresser:
Sammenhængen mellem sukkersyge, overvægt og neurodegeneration og demens særlig Alzheimers sygdom. Hjernens udvikling – betydning af rygning og miljøpåvirkninger for den tidlige udvikling af fostret og moderkagens funktion.. Betydning af zinkstofskifte og zinkproteiner for nervesystemets udvikling, sygdom og funktion. Neurotoksikologi - særligt tungmetallers indvirkning på nervesystemet