Aage Kristian Olsen Alstrup

Virussygdomme som årsag til massedødsfald blandt danske sæler

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

Med års mellemrum rammes de danske sælbestande af virusepidemier, som forårsager stor mortalitet. Således halverede sælpesten bestanden af spættede sæler i både 1988 og 2002. I 2007 døde ligeledes en del sæler på og omkring Anholt, men uden at årsagen hertil blev fundet. I 2014 har influenza været årsag til massedødsfald blandt sæler, om end omfanget endnu ikke er endelig opgjort.
Original languageDanish
JournalDyrlægen
ISSN1903-153X
Publication statusPublished - 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 82321349