Aage Kristian Olsen Alstrup

Veterinærhistoriske tilbageblik gennem 100 år

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

anledningen af 100-året for DVT vil vi her se tilbage på nogle veterinære begivenheder i Danmark i perioden fra 1918 og til i dag. Siden dengang er Danmark blevet fri for mange alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, såsom virussygdommene mund- og klovsyge samt Aujeszkys sygdom (sidstnævnte blev udryddet så sent som i 1991). Også sygdomme som brucellose og tuberkolose har krævet en stor og vedholdende veterinær indsats. Den indsats har været afgørende for landbrugseksporten, og den har været betinget af en veluddannet dyrlægestand. Veterinæruddannelsen i Danmark har igennem mange år været velanskrevet, og i 2016 nåede den en flot tiende-plads over verdens førende veterinæruddannelser på QS World University Ranking. Dyrlæger i kødkontrollen og på hygiejneområdet har også oplevet store forandringer, blandt andet med indførelsen af virksomhedernes egenkontrol, og at en række mere rutineprægede arbejdsopgaver er blevet overtaget af teknikere.
Original languageDanish
JournalDansk Veterinærtidsskrift
Volume1
Pages (from-to)6-12
ISSN1600-2032
Publication statusPublished - Jan 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 119528030