Aage Kristian Olsen Alstrup

Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) spreder sig på bekostning af hjemmehørende danske arter

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) er en meget invasiv fiskeart fra sortehavsområdet, som første gang blev konstateret i danske farvande i 2008. Den er under voldsom vækst i østersøområdet, hvor den udgør en trussel mod hjemmehørende fiskearter og rejefiskeriet. Den kan også potentielt give problemer for muslingefiskeriet i Limfjorden og laksebestandene i vandløbene langs Vesterhavet, hvis den kan sprede sig dertil.
Original languageDanish
JournalHabitat
Volume15
Pages (from-to)6-11
ISSN1904-4585
Publication statusPublished - 15 Jul 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 111160652