Aage Kristian Olsen Alstrup

Om Ludvig Jacobson og hans beskrivelse af det vomeronasal organ i 1813 efter obduktion af husdyr på Den Kgl. Veterinærskole

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

Som helt nystartet veterinærstuderende i 1991 kom denne artikels førsteforfatter i besiddelse af et eksemplar af Veterinær Selskabets Skrifter fra 1813 [1]. Blikket faldt hurtigt på Ludvig Jacobsens ”Anatomiske beskrivelse over et nyt organ i huusdyrenes næse” [1]. Brikkerne faldt hurtigt på plads, da zoologi-professor, dr. scient. Flemming Frandsen (født 1944) med hans sædvanlige øje for at inddrage spændende historiske detaljer, kort tid forinden havde forelæst på veterinærstudiet om det vomeronasale organ, der indtil 1895 [2] var kendt som Det Jacobsonske Organ – opkaldt efter dets danske opdager, Ludvig Jacobsen. Da Ludvig Jacobson også var en særdeles virksom dansk kirurg, valgte vi at markere 200-året for Ludvig Jacobsens beskrivelse med en historisk artikel i Bibliotek for Læger [3], verdens ældste medicinske tidsskrift. Som et kuriosum kan nævnes, at første nummer af Bibliotek for Læger fra 1809, bragte en artikel af Ludvig Jacobson, hvor han kritisk gennemgig de britiske lazaretforhold efter englændernes angreb på København to år tidligere [4]. Vores artikel udkom dog først i foråret 2014, og da Kurt Jensen fra redaktionen på Dansk Veterinærhistorisks Selskabs Årbog anmodede om en ny artikel om opdagelsen af det vomeronasale organ til Årbogen, takkede vi straks ja, da vi dermed fik mulighed for at gå lidt dybere på historiens veterinære aspekter.
Original languageDanish
Title of host publicationDansk Veterinærhistoriske Selskabs Årbog 2014
Publication year1 Feb 2015
Publication statusPublished - 1 Feb 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 81970979