Aage Kristian Olsen Alstrup

Obduktionsfund hos tre hvidnæser (Lagenorhynchus albirostris) strandet i vinteren 2013-2014

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Aage Kristian Olsen Alstrup
  • Lasse Fast Jensen, Fisheries and Maritime Museum, Denmark
  • Mette Sif Hansen, DTU Veterinærinstituttet, Denmark
  • Trine Hammer Jensen, Aalborg Zoo & Dept of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, AAU, Denmark
Hvert år strander der nogle få hvidnæser (Lagenorhynchus albirostris) ved de danske kyster. De fleste er allerede døde før strandingen, mens andre dør af sig selv kort efter strandingen eller bliver aflivet med riffelskud. Hvidnæserne bliver obduceret, hvis forrådnelsesprocessen ikke er så fremskreden, at det er muligt. I de fleste tilfælde indsamles dog skeletdelene. Obduktionerne afslører langtfra altid årsagerne til strandingerne. I denne artikel tager vi udgangspunkt i en nylig obduktion af tre voksne hvidnæser på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Original languageDanish
JournalDyrlægen
Volume3
Pages (from-to)14-17
ISSN1903-153X
Publication statusPublished - May 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 74983711