Aage Kristian Olsen Alstrup

Muligheder ved ændret mindstemål og indførelse af vinduesmål for pighvarre (Scophthalmus maximus)

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  • Aage Kristian Olsen Alstrup
  • Lasse Fast Jensen, Denmark
  • Mads Christoffersen, Danmarks Tekniske Universitet, Denmark
  • Jon C Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet, Denmark
Pighvarre er en populær spisefisk, og hjælpsomme fritidsfiskere lægger hvert år mange frivillige timer og fisketegnsmidler i at opdrætte yngel til udsætning. Dette gøres for at styrke bestandene af pighvarre langs de danske kyster. Indførelse af et ændret mindstemål og vinduesmål vil efter alt at dømme gavne fiskearten. Sådanne mulige tiltag kan sandsynligvis bidrage til mere yngel af pighvarre og et bedre fiskeri fremover.
Original languageDanish
JournalHabitat
Volume16
Pages (from-to)30-37
ISSN1904-4585
Publication statusPublished - 27 Dec 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 117695371