Aage Kristian Olsen Alstrup

Komparativ fysiologi: Nervesystemet og hjernen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Der er to grundlæggende forklaringer på nervesystemet opståen hos de flercellede dyr. Den første bygger på det faktum, at de fleste dyr har et nervesystem, mens planterne ikke har. Teorien går på, at nervesystemet er opstået hos organismer med evnen til at bevæge sig, og som derfor drager en funktionel fordel ved at kunne koordinere muskelbevægelserne på en hensigtsmæssig måde – eksempelvis fødesøgning, opspring på en mage under parring, og evnen til at undgå at ende som føde for rovdyr. Det perfekte eksempel på denne teori finder vi hos søpunge (Ascidiacea), som er en undergruppe af sækdyr, der lever i havet: I larvestadiet bevæger de sig frit rundt ved hjælp af et nervesystem, men så snart de fæstner sig til sten eller andre overflader, mister de hele nervesystemet og lever dermed resten af voksentilværelse som hjerneløse zombier. Den anden teori om nervesystemets oprindelse går på, at organismer har brug for at bearbejde sanseindtryk fra deres omgivelser, og at dette derfor er hjernens egentlige funktion. Denne opfattelse styrkes af, at selv de mest primitive centralnervesystemer er forbundet med øjnene og lugteorganerne og altid ligger foran i dyrene.
Original languageDanish
JournalKaskelot
Volume211
Pages (from-to)16-19
ISSN0106-0023
Publication statusPublished - 18 Aug 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 101149271