Aage Kristian Olsen Alstrup

Kan hvirvelløse forsøgsdyr være bedre end pattedyr?

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Umiddelbart skulle man tro, at forsøgsdyr tæt beslægtet med mennesket altid er de bedste at lave forsøg på, når man vil vide noget om menneskets fysiologi og sygdomme. Og der er da også historiske eksempler på, at det var nødvendigt at benytte chimpanser, som er den primat, vi er tættest beslægtet med. For eksempel bruges non-humane primater til afprøvning af lægemidler, hvor andre dyreforsøg har givet modsatrettede resultater, og hvor man derfor ikke ved, om det er forsvarligt at teste på frivillige forsøgspersoner. Men sådan er det langtfra altid. Videnskabshistorien vrimler tværtimod med eksempler på, at vigtige opdagelser er gjort ved forsøg på dyr, der er fjernt beslægtet med os mennesker. Snegle har således været brugt til at afklare hukommelsens mekanismer. Dolkhaler har været anvendt til studier af synet. Og rundorme var det ideelle forsøgsdyr til at studere den programmerede celledød, kaldet apoptose.
Original languageDanish
Publication year1 Dec 2014
Publication statusPublished - 1 Dec 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 83514651