Aage Kristian Olsen Alstrup

Dyremodeller for psykiatriske sygdomme - om betydningen af homologe og analoge træk ved hjernens udvikling

Research output: Contribution to conferencePosterCommunication

Mus og rotter er de typiske forsøgsdyr, som bruges til udforskning af menneskets psykiatriske sygdomme, hvilket skyldes primaternes nære fylogenetiske slægtskab med gnaverne. Ind imellem bliver også andre dyr brugt som modeller, blandt andet bananfluer og flere andre hvirvelløse dyr. Posteren vil redegøre for betydningen af homologe og analoge træk ved nervesystemet, når der udvælges det rette forsøgsdyr. De senere års forskning synes nemlig at vise, at hjernen og nervesystemet hos alle de bilaterale dyrerækker snarere er homologe end analoge, idet vi har en række næsten identiske gener, der styrer dannelsen af hjernen. Resultaterne åbner mulighed for, at en række i dag ukendte forsøgsdyr fremover kan finde relevant anvendelse indenfor hjerneforskningen - herunder den psykiatriske grundforskning.
Original languageDanish
Publication year5 Nov 2015
Publication statusPublished - 5 Nov 2015
EventPsykiatriens 10. Forskningsdag: 2015 - Psykiatrisk Hospital i Risskov, Aarhus N, Denmark
Duration: 5 Nov 20155 Nov 2015

Conference

ConferencePsykiatriens 10. Forskningsdag
LocationPsykiatrisk Hospital i Risskov
CountryDenmark
CityAarhus N
Period05/11/201505/11/2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 93205246