Aage Kristian Olsen Alstrup

200-året for Ludvig Jacobsons opdagelse af det vomeronasale organ: Hvad har vi sidenhen lært om organets funktion?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I 1813 publicerede den danske kirurg og zoolog Ludvig Jacobson opdagelsen af et nyt organ, som han havde fundet i næsehulen hos pattedyr. Han havde to år forinden beskrevet organet i et brev, som han sendte til den franske Cuvier, men denne havde kun publiceret en kort notits om fundet. Ludvig Jacobson publicerede sin artikel på dansk og i et veterinært tidsskrift, så derfor har artiklen aldrig vundet større udbredelse. Organet fik dog med tiden navnet det Jacobsonske organ, men er i dag bedre kendt som det vomeronasale organ.
Original languageDanish
JournalBibliotek for Laeger
Pages (from-to)82-92
ISSN0906-5407
Publication statusPublished - 2014

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 56008403