Description

Formålet med kurset er at give en teoretisk og praktisk introduktion til sygdomme i det centrale og perifere nervesystem, hvor neurofysiologiske metoder er anvendelige.

Kurset i klinisk neurofysiologi kan bidrage til den medicinske studerendes generelle dannelse ved at give introduktion til viden om, hvordan man kan anvende teoretisk viden på lige fod med praktisk viden i den kliniske praksis.

Derudover vil kurset, med udgangspunkt i klinisk neurofysiologi, introducere kendskab til kvantitative metoder, herunder generering af reference data ved parakliniske tests.

Desuden vil kurset i klinisk neurofysiologi bidrage til de studerendes neurologiske viden inden for både det perifere og det centrale nerve systems sygdomme og give dem kompetencer indenfor den klinisk neurologiske undersøgelse.
Course period04/09/202323/10/2023
Course levelMaster level
Course format5