Entreprenørskabsundervisning i dansk - en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og -udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsunder-visning

Supervising

Course period01/09/201731/10/2019
Course levelPh.D. level