Description

Kursets formål er at give deltagerne erfaring med og grundliggende kompetencer for selvstændigt at planlægge og gennemføre en mindre videnskabelig undersøgelse, herunder overveje formål og hypoteser, eksperimentelt design, søge og sammenfatte baggrundsviden og evaluere resultatet af et simpelt felt- eller laboratorieforsøg. Det hele sammenfattes i en skriftlig "publikation" og et foredrag. I processen opnås en tæt kontakt til et af forskningsmiljøerne på instituttet og indsigt i, hvordan forskning foregår, og hvordan dagligdagen former sig i et forskningsmiljø.
Course period28/02/2017 → …
Course levelBachelor level
Course format5