UpNet Kompetenceudviklingsgruppe (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in committee, council, board

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Member

Formål: Kompetenceudvikling af centrenes egne medarbejdere:
Baggrund, formål og organisering

Udvalget blev konstitueret i 2012. Det består af repræsentanter fra hver af de fire universitetspædagogiske centre på AU, og udvalget refererer til formanden for UPNet (Torben K. Jensen). Udvalget har en formand og en sekretær (Julie Lykke Facius, jlf@au.dk). Udvalget mødes mindst fire gange årligt, og udvalget har en BlackBoard-side hvor information til UPNets medlemmer deles.
Formålet med gruppen er at understøtte kompetenceudvikling af universitetspædagogiske forskere og undervisningsudviklere.

Økonomi
Udvalget har kr. 125.000, vi har til. Midlerne er øremærkede af Uddannelsesbåndet/rektoratet til faglig kompetenceudvikling af universitetspædagogiske forskere/udviklere ved AU.

Aktiviteter
Udvalget vedtager, hvilke aktiviteter det vil udbyde. I perioden 2012-2014 har aktiviteterne årligt bestået af 2 x morgenmøder á 1 time, 1 x december-seminar á 1 hel dag inkl. middag, 1-2 halvdags workshops.Gruppen består pt. af Gitte Wichmann-Hansen og Berit Lassesen fra CUL, Mette Krogh Christensen fra MEDU og Birgitte Lund Nielsen fra CSE & Sarah Robinson fra CUDIM
20122015

External organisation

NameUpNet Kompetenceudviklingsgruppe

ID: 82368700