Seminarer med fokus på forskningsmetode: Den empiriske undersøgelse

Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Participant

Seminaret er målrettet nuværende og kommende projekt-medarbejdere ved videncentre og programmer samt undervisere med interesse for systematisk og metodisk vidensproduktion og vidensformidling.

Formål og indhold
At give deltagerne indsigt i specifikke forskningsmetoder og deres anvendelse i praksis. Med udgangspunkt i konkrete forskningsprojekter vil de metodiske fordele og ulemper blive belyst og deltagerne får mulighed for at få indblik i hvilken betydning metode og metodevalg har for et forskningsprojekt.

Hvert seminar består af et eller flere forskningsmetodiske oplæg med udgangspunkt i afviklede forskningsprojekter af international standard. Fokus vil være på den specifikke metode benyttet i projektet og en diskussion af metodiske fordele og ulemper. Hvert seminar afholdes med plads til nysgerrige spørgsmål og diskussion af metodiske problemstillinger.

De fremlagte projekter repræsenterer ”state of the art” forskning, med meget forskellige metodiske tilgange

Underviser
9 Jan 2013

External organisation

NameVIA University College Gl. Struervej 1
City7500 Holstebro
CountryDenmark

    Keywords

  • Research about education, Research Methodology, quantitative research, questionaire surveys, Research in HE

ID: 52832264