Projekt Forskerspirer: Københavns Universitet

Activity: Other activity typesOther

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Lecturer

I Projekt Forskerspirer prøver talentfulde gymnasieelever fra hele landet kræfter med forskning. Formålet med projektet er, at deltagerne udarbejder deres eget forskningsprojekt og får support til dette af universitetsforskere. Projektet har eksisteret siden 1998 og er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Forskerspiren skal udarbejde et projektforslag til et originalt forskningsprojekt på ca. 5 sider. Her skal projektets problemstilling beskrives med argumentation, teori, litteratur, beskrivelse af empiri og proces.

Alle forskerspirerne skal finde en forskerkontakt, som de kan rådføre sig med undervejs i processen, der cirke løber fra maj frem mod afleveringen sidst i oktober. En forskerkontakt rådgiver spiren om litteratur, vinkling af temaet, indkredsning af problemstilling og lignende.
Aug 2015Oct 2015

ID: 95730060