Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde 2016

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course

See relations at Aarhus University

Carsten Fogh Nielsen - Organizer

John Dewey er en af de centrale mestertænkere for den pædagogiske filosofi. Med Democracy and Education bidrog han afgørende til udviklingen af den progressive pædagogik og demokratiske dannelse, internationalt og i Danmark, men også til udviklingen af dannelsestænkningen og af pædagogiske praksisser i skoler og dag- og fritidsinstitutioner. I dag er der også vækst i den almene filosofiske interesse for øvrige dele af Deweys værk, som behandler spørgsmål inden for erkendelsesteori, politisk filosofi, bevidsthedsfilosofi, æstetik og naturtænkning. Der er til stadighed stor debat om betydningen og konsekvenserne af hans tænkning, og om hvordan vi skal forstå ham i forhold til både hans egen samtid og vores. Pædagogisk Filosofisk Forening indbyder hermed medlemmer og ikke-medlemmer til at indsende forslag til oplæg, der forholder sig til denne fortløbende diskussion og til emner inden for Deweys brede forfatterskab og virke, altså både oplæg der relaterer sig direkte til Democracy and Education, og oplæg som tager fat på andre sider af Dewey. Og som altid til årsmøderne vil der desuden være åbent for indlæg uden for tema.
12 Nov 201613 Nov 2016

Conference

ConferencePædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde 2016
LocationDPU, Aarhus Universitet
CountryDenmark
CityKøbenhavn
Period12/11/201613/11/2016
Internet address

ID: 105318042