Pædagogisk Filosofi (Journal)

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesEditor of SeriesResearch

  Description

  Pædagogisk Filosofi – en UP serie

  Pædagogisk filosofi er en måde at tale om og reflektere over undervisning, læring og dannelse, som tager udgangspunkt i fundamentale forhold omkring menneskets tilblivelse, samvær med andre mennesker og forestillinger om sig selv. Der er tale om en tilgang til pædagogiske problemfelter, som bygger på filosofiske temaer som sandhed, skønhed, menneskelighed, retfærdighed, eksistens, tillid etc. – temaer, som kendetegner den filosofiske refleksion, men som er nødvendige for at kunne forholde sig til pædagogiske spørgsmål. Derved kvalificeres både den filosofiske og pædagogiske diskussion, idet den pædagogiske filosofi er et samspil mellem konkrete erfaringer og abstrakte refleksioner som eksempelvis bliver synligt i forbindelse med spørgsmål som; ’hvad er et godt menneske?’ og ’hvordan skabes rammer for frembringelsen af dette menneske?’ Dette dannelsesspørgsmål bliver radikaliseret i dag, hvor frembringelsen i høj grad er et individuelt tema, men netop er formuleret i en social sammenhæng, som således betinger de individuelle valg. Med denne serie sætter Unge Pædagoger fokus på fundamentale pædagogiske spørgsmål, som har betydning for læreren, den lærerstuderende, den universitetsstuderende, ja mennesket som sådan – for det er det, serien handler om.
  Period1 Jan 2008
  Type of journalBook series