Opponent på Helena Wigerts doktoravhandling "Föräldrars delaktihet i sitt barns vård vid neonatal intensivvård", Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in review committee

See relations at Aarhus University

Elisabeth Hall - Member

  • Institute of Science in Nursing
Navn: Opponent
29 May 2008

External organisation

NameOpponent på Helena Wigerts doktoravhandling "Föräldrars delaktihet i sitt barns vård vid neonatal intensivvård", Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

ID: 11468739