Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Netværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense. (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in research network

See relations at Aarhus University

Anette Vandsø - Member

  • The Department of Aestethics and Culture - Interdisciplinary Aesthetic Studies
Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning

Om NTSMB NTSMB: Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning/Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning blev officielt etableret den 1. september 2001 med en toårig bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Netværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense. Den 14. november 2003 holdt NTSMB stiftende generalforsamling i forbindelse med mødet Musik og Intermedialitet, og NTSMB fungerer nu således som forening. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at medlemskabet i NTSMB fremover er omfattet af et kontingent på kr. 100 pr. år. Kontingentet løber fra 1. januar til den 31. december. Formål og målsætninger NTSMB har til formål at etablere en vedvarende kontakt mellem landets institutionelt og geografisk spredte forskere med interesse for problemstillinger vedrørende musik og betydning, samt at muliggøre løbende diskussioner og elektronisk publicering af forskningsresultater. Gennem oplysning på netværkets hjemmeside og arrangement af offentlige konferencer, seminarer og foredrag ønsker NTSMB at udbrede kendskabet til den nationale og internationale forskning inden for området musik & betydning. Ligeledes har netværket til formål at fremme interessen for tværvidenskabelig forskning i betydningsproblematikker i almindelighed. Ud fra forskellige fagspecifikke tilgangsvinkler vil NTSMB søge at aftegne og studere musik & betydning som et særligt genstandsfelt, som lader forskellige opfattelser og teoridannelser, der ellers er knyttet tæt til hvert sit genstandsfelt, mødes (se Forskningsinteresser). Kort beskrivelse af idégrundlaget I vores daglige omgang med musik synes den at "sige" os noget ganske særligt. Vi tildeler den - uden at tænke over det - et betydningsindhold. Men hvad dette indhold består i, og hvordan det kan beskrives, har intensivt optaget filosofien og musikforskningen i århundreder og rejser samtidig en lang række grundlæggende spørgsmål vedrørende betydningsbegrebet og menneskelig erkendelse i det hele taget. Teoretiske overvejelser over betydningsbegrebet har hidtil primært været af sprogfilosofisk observans eller taget sit udgangspunkt i sproget, men der kan i dag spores en stor interesse for at udvide forskningen til at omfatte ikke-sproglig betydning i almindelighed og til - i særdeleshed - at omfatte netop musikken og dens særlige betydninger. Forskningsinteresser NTSMB - netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning - søger en forening af forskellige forskningsinteresser indenfor 1) musikforskning, kunstteori, litteraturteori, filmteori, (multi-)medieteori og æstetisk teori i almindelighed etc.; 2) filosofi, semiotik, kognition, lingvistik, psykologi i mere almene betydningsproblematikker; 3) idéhistorie, religionshistorie, kulturteori, sociologi etc
Navn: Bestyrelsesmedlem

Body type: Netværk
31 Jan 2003 → …

External organisation

NameNetværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense.

ID: 197350