Medlem i bedømmelsesudvalg på Isabell Fridhs doktoravhandling "Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård".  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in review committee

See relations at Aarhus University

Elisabeth Hall - Member

  • Institute of Science in Nursing
Navn: Medlem i bedømmelsesudvalg
1 Sep 20092 Oct 2009

External organisation

NameMedlem i bedømmelsesudvalg på Isabell Fridhs doktoravhandling "Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård".  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

ID: 19355651