Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Food, diet, nutrition - is this all the same?: Children and adolescents' understandings and experience at the food area.

Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

See relations at Aarhus University

Jette Benn - Lecturer

  • Miljø- og sundhedspædagogik
  • Enheden for materielle kulturstudier
  • Department of Curriculum Research
  • Forskningsprogram for Fagdidaktik
  Mad og sundhed, hård kost eller sund fornuft?

Børn og unges forståelser og erfaringer på madområdet og betydningen heraf for sundhedspædagogiske overvejelser og tiltag.

 

Abstract

 

Introduktion og baggrund

Der iværksættes disse år en række sundhedspædagogiske tiltag på kostområdet, det gælder både konkrete skolemadsprojekter og undervisnings- samt informationsinsatser. Årsagen hertil er bl.a. den globalt stigende fedmeepedemi. Rationalet for diverse tiltag er ændring af kostvaner, men der savnes generelt en medinddragelse af  børn og unges egne erfaringer og forståelser på mad- og sundhedsområdet, ligesom didaktiske og læringsteoretiske overvejelser i højere grad burde indgå som kvalificerende element.

 

Undersøgelse og resultater

Denne artikel bygger på to forskningsprojekter i folkeskolens 6., 7. og 9.klasse gennemført i to omgange i årene 1995-1996 og 1999-2002. Formålet med projekterne har været et ønske om afdækning af børn og unges forståelser og erfaringer på madområdet. Afdækningen heraf er sket gennem interviews og observationer ud fra en hermeneutisk fænomelogisk tilgang.

Resultaterne viste, at der var et meget nuanceret og komplekst syn på fødevarer, måltider og ernæring, hvor de unge relaterede maden til kontekst og konkret problem. Bearbejdningen af de unges interviewudsagn blev samtidig udgangspunkt for udvikling af en overvejelsesmodel for maden som genstandsfelt for forskellige lag af forståelser. Dissse er nødvendige at kende for at forstå og udvikle mad- og sundhedsundervisningen såvel i en skolesetting som i andre institutionelle rammer.

Observationer og interviews peger samstemmende på at det bedste resultatet for undervisning og læring opnås, når teori og praksis bliver integreret og sammentænkt, og de unge får ansvar og medbestemmelse. Resultaterne forholdes og diskuteres i lyset af didaktiske og dannelsesmæssige overvejelser om nødvendige kompetencer på madområdet.

Perspektiver og implementering

Implementeringen heraf nødvendiggør et ændret paradigme, hvad angår undervisning, der forstås som sammenhængsforståelse, hverdaglivskompetence, ansvarlighed og omsorgsfuldhed i modsætning til en mere traditionel forståelse af, at målet med undervisningen som 'det at kunne følge opskriften' i bogstavelig og overført betydning. I forståelsen af kompetencebegrebet trækkes såvel på fagteoretikere som almenpædagogiske teorier, hvor der især fokuseres på den omsorgsetiske dimension, men også områdets praktiske, teoretiske og æstetiske sider diskuteres.

Nøgleord: mad, måltider, sundhed, forståelse, didaktik og dannelse

19 Jan 2010

Event (Conference)

TitleSundhedspædagogik og sundhedsfremme
Date19/01/201019/01/2010
CityDPU, Emdrup

ID: 203058