Kvalitet i universitetsundervisningen - forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats - Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference 2015 (Journal)

Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Reviewer

Temaet på DUN Konferencen 2015 omhandler kvalitet i de lange videregående uddannelser, og sigter både til, at universitetsuddannelserne skal være relevante i relation til kandidaternes efterfølgende beskæftigelsesmuligheder og til, at universitetsundervisningen skal tage højde for, at ”alle studerende skal udfordres til at nå deres højeste potentiale” (Kommissorium for Udvalg vedr. kvalitet og relevans i de videregående uddannelser 2013). For at kunne leve op til disse krav skal kvaliteten i universitetsstudierne og universitetsundervisningen være baseret på den nyeste universitetspædagogiske forskning og tage højde for den eksisterende evidens for, hvorledes underviserne kan støtte de forskellige studerendes læring.

Programmet ineholder følgende typer af sessioner:
Workshops: "Praksis i undervisningen". Undervisere kan dele og diskutere deres undervisning eller mindre udviklingsprojekter. Abstract kan indsendes fra en enkelt underviser eller fra en mindre gruppe sammen.

Symposier: "Forskning i universitetspædagogik". Abstract kan indsendes som individuelle papers eller flere sammen om et givent emne i et helt symposium.

Roundtables: "Strategisk ledelse og uddannelsesudvikling". Ledere (og andre interesserede) kan indsende abstract til emne og organisering af et roundtable.

Posters: Alle målgrupper kan indsende abstracts til posters.
Peer-reviewer af abstracts
Jan 2015Apr 2015

Journal

JournalKvalitet i universitetsundervisningen - forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats - Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference 2015

ID: 93078368