Genanvendelse af fosfor I spildevand: Dansk Vand Konference 2012

Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

See relations at Aarhus University

Documents

Marianne Thomsen - Lecturer

Er udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord den bedste udnyttelse af fosfor? I indlægget gennemgås en række forhold der perspektiverer fosfortilgængeligheden i slam set i forhold til andre teknologiske muligheder. Præsentationen tager udgangspunkt i flere igangværende projekter og initiativer med fokus på bæredygtig fosforfjernelse fra spildevand. Hovedfokus er på en sammenlignende analyse af kvaliteten af jordforbedringsprodukter ved en samtidig minimering af eksternaliteter.
De danske renseanlæg har siden vedtagelsen af den første vandmiljøplan i 1987 gennemgået en teknologisk udvikling som gør at ca. 90 % af det danske spildevand i dag behandles på renseanlæg med højeste renseniveau. En analyse af P-recirkuleringseffektivitet og slamkvalitet for renseanlæg grupperet iht. renseniveau og anlægskapacitet, indikerer at store renseanlæg med udvidet biologisk behandling og nedsat eller ingen brug af kemisk fældning opnår en slamkvalitet der, på trods af den reducerede mængde slutslam ved biogasproduktion, er på niveau med de decentrale anlæg. Sammenligner vi kvaliteten af slutslammet som et jordforbedringsprodukt med kvaliteten af mineralsk NPK gødning har det danske slam en forhøjet kvalitet hvad angår indholdet af cadmium. Sammenholdt med alternative P-genanvendelsesteknologier er det dog muligt at opnå en endnu større renhed af gødningsproduktet. Vi præsenterer foreløbige analyser af fire repræsentative spildevandsbehandlingsteknologier med mulighed for yderligere forøgelse af P-recirkuleringseffektiviteten og adresserer muligheden for at kvalificere slutprodukters gødningsværdi i forhold til indholdet af forskellige grader af biotilgængelighed.


Fosforgenanvendelse fra spildevand v. Marianne Thomsen, Aarhus Universitet Er udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord den bedste udnyttelse af fosfor? I indlægget gennemgås en række forhold der perspektiverer fosfortilgængeligheden i slam set i forhold til andre teknologiske muligheder. Præsentationen tager udgangspunkt i flere igangværende projekter og initiativer med fokus på bæredygtig fosforfjernelse fra spildevand. Hovedfokus er på en sammenlignende analyse af kvaliteten af jordforbedringsprodukter ved en samtidig minimering af eksternaliteter. De danske renseanlæg har siden vedtagelsen af den første vandmiljøplan i 1987 gennemgået en teknologisk udvikling som gør at ca. 90 % af det danske spildevand i dag behandles på renseanlæg med højeste renseniveau. En analyse af P-recirkuleringseffektivitet og slamkvalitet for renseanlæg grupperet iht. renseniveau og anlægskapacitet, indikerer at store renseanlæg med udvidet biologisk behandling og nedsat eller ingen brug af kemisk fældning opnår en slamkvalitet der, på trods af den reducerede mængde slutslam ved biogasproduktion, er på niveau med de decentrale anlæg. Sammenligner vi kvaliteten af slutslammet som et jordforbedringsprodukt med kvaliteten af mineralsk NPK gødning har det danske slam en forhøjet kvalitet hvad angår indholdet af cadmium. Sammenholdt med alternative P-genanvendelsesteknologier er det dog muligt at opnå en endnu større renhed af gødningsproduktet. Vi præsenterer foreløbige analyser af fire repræsentative spildevandsbehandlingsteknologier med mulighed for yderligere forøgelse af P-recirkuleringseffektiviteten og adresserer muligheden for at kvalificere slutprodukters gødningsværdi i forhold til indholdet af forskellige grader af biotilgængelighed.
21 Nov 2012

Event (Conference)

TitleDansk Vand Konference
Date20/11/201221/11/2012
LocationODense Kongress Center
CityOdense
CountryDenmark

ID: 51088105