Aarhus University Seal

Erhvervs- og Vækstministeriet (External organisation)

Activity: Membership typesMember of committee, council, board

See relations at Aarhus University

Peter Løchte Jørgensen - Chairman

Ekspertgruppe for gearingskrav til kreditinstitutter

Ekspertgruppen om et gearingskrav for kreditinstitutter blev nedsat i oktober 2014 af Erhvervs- og Vækstministeren på baggrund af den politiske aftale om Bankpakke 6 fra oktober 2013.
Ekspertgruppens kommissorium var at tage stilling til tre overordnede spørgsmål. For det første skal ekspertgruppen vurdere behovet for, at der på EU-plan indføres et gearingskrav, og hvad et passende niveau for et sådant krav i givet fald vil være. For det andet skal ekspertgruppen vurdere behovet for at indføre nedre grænser for de risikovægte, der anvendes i institutters interne modeller til fastsættelse af kapitalkrav. Endelig skal ekspertgruppen vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser, der kan blive resultatet af at stille yderligere
krav til institutternes egenkapital via et gearingskrav.
1 Oct 20147 Dec 2015

External organisation

NameErhvervs- og Vækstministeriet
Country/TerritoryDenmark

ID: 97697796